De retailmarkt heeft de afgelopen tien jaar meer dynamiek doorgemaakt dan decennia daarvoor. Faillissementen, online shoppen en leegstand kleurden de berichtgeving. Wijkwinkelcentra zijn de dans daarbij niet ontsprongen. Het functioneren van wijkwinkelcentra verschilt onderling significant. Dit artikel gaat in op de beweegredenen van een consument om te kiezen voor een specifiek wijkwinkelcentrum. De belangrijkste conclusie is dat met name de verhouding supermarkt en overige winkels daarbij een belangrijke rol speelt. De inzichten zijn relevant voor beleggers, ontwikkelaars en lokale overheden.

De sterk regulerende effecten van het ruimtelijk detailhandelsbeleid dat door de overheid is gevoerd, hebben geleid tot een relatief fijnmazig en hiërarchisch winkellandschap in Nederland. Buurt- en wijkwinkelcentra hebben binnen dit winkellandschap door de relatief sterk aanwezige 'dagelijkse' component een ondersteunende functie ten opzichte van grotere winkelcentra. Tot de dagelijkse artikelen behoren levensmiddelen, drogisterij-artikelen, alcoholische dranken, tabak en schoonmaakmiddelen.

Kansrijke belegging
Nederlandse wijkwinkelcentra worden door binnen- en buitenlandse beleggers als kansrijk beleggingsproduct gezien.

Voor het volledige artikel downloadt u de PDF


Auteurs: Elise van Pieterson, Wim van der Post en Martijn Dröes