VOGON RESEARCH AWARD

 

De VOGON Research Award is een stimuleringsprijs die wij jaarlijks uitreiken aan de beste beoordeelde vastgoedpublicaties uit de Real Estate Research Quarterly. De winnaar(s) ontvangen een oorkonde en een geldbedrag.

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het jaarlijks VOGON-Symposium. De Award wordt toegekend door een jury van Nederlandse vastgoeddeskundigen die artikelen beoordelen die verschijnen in het (college)jaar september tot en met augustus.
Onderzoek en vooral onafhankelijk onderzoek is een hoog goed in een democratische samenleving. Dergelijk onderzoek vervult nuttige functies ten behoeve van uiteenlopende doeleinden. Het informeert ons over nieuwe trends in de samenleving, het stelt vragen bij aangenomen waarheden, het wijst op de prettige en minder prettige gevolgen van belangrijke publieke en private beslissingen en het reikt ons bruikbare methoden aan.

Onderzoek is helaas ook soms ondankbare arbeid. De uitkomsten kunnen teleurstellend of voorspelbaar worden gevonden. Als het onderzoek onaangename resultaten bevat, worden ze door beleidsmakers en politici selectief benut of ontkend. Toch blijft goed onderzoek een must, ook voor de vastgoedsector.

Bij de selectie van de beste artikelen worden de volgende criteria gehanteerd:

  • Relevantie en bruikbaarheid voor de Nederlandse vastgoedmarkt
  • Vernieuwend dan wel origineel qua aanpak, thematiek of invalshoek
  • Gebaseerd op eigen onderzoek, op secundaire analyse dan wel een kritische reflectie
  • Hoge mate van consistentie en toegankelijkheid

De jury kan besluiten om de Award niet uit te reiken wegens ontbreken van voldoende kwaliteit in de betreffende periode. De uitslag en de motivering van de jury wordt op de VOGON website geplaatst. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.