Aanvragen beurs


VOGON ondersteunt het vastgoedonderzoek in Nederland. Vastgoedonderzoekers kunnen een beurs aanvragen bij de VOGON voor kosten die te maken hebben met hun onderzoek en die niet op een andere wijze worden vergoed. VOGON reserveert hiervoor jaarlijks een bedrag van maximaal EUR 1000 dat aan maximaal 2 geselecteerde onderzoeken wordt toegekend.

Criteria voor het toekennen van de beurs:
1. Afstuderende en promoverende vastgoedonderzoekers in het hoger onderwijs komen in aanmerking voor de beurs.

2. De aanvraag dient betrekking te hebben op vastgoed-gerelateerd onderzoek. In het bijzonder op de impact, mechanismen en structuur van de vastgoedmarkt, c.q. op analyse-, prognose- en besluitvormingstechnieken van het brede scala van partijen en stakeholders in de vastgoedsector. Het onderzoekdomein kan zowel nationaal als internationaal zijn gericht.

3. Bij de aanvraag moet een onderzoekmotivatie worden opgenomen en een motivatie voor de te subsidiëren kosten.

4. De beurs zal een (partiële) dekking zijn van:
• Reis-, verblijf- en deelnamekosten aan (buitenlandse) bijeenkomsten;
• Reis- en verblijfkosten van overige gerelateerde studiereizen

5. Het VOGON-bestuur beoordeelt de beursaanvragen. Het bestuur beslist uiterlijk een maand nadat de beursaanvraag bij het secretariaat is ontvangen. 

6. In het geval van deelname aan congressen dient er sprake te zijn van actieve participatie door middel van het presenteren, het refereren van een paper of het voorzitten van een sessie. De beursaanvraag dient vergezeld te gaan van stukken waaruit de actieve participatie blijkt.

7. In het geval van een studiereis moet het doel van de reis goed worden omschreven en moet een (cursus-, c.q. werk- en gesprekken) programma worden bijgevoegd.

8. De beursaanvraag moet een inzichtelijke kostenbegroting bevatten. Er wordt vanuit gegaan, dat de VOGON beurs niet 100% van de te maken kosten zal omvatten. De aanvrager moet uit eigen middelen of uit middelen van derde partijen een bijdrage leveren van minimaal 25% en bij voorkeur 50%, van de totale kosten, waarop de subsidiering is gericht (zie punt 5).

9. De beursaanvraag dient vergezeld te gaan van een ondersteunende verklaring van de onderzoekbegeleider, c.q. de promotor.

10. Als tegenprestatie voor de verstrekte beurs zal de VOGON de volledige rapportage en alle gedetailleerde bronnen en in- en output ontvangen van het onderzoek. De VOGON behoudt het recht om dit, na afstemming met de onderzoeker, in te zetten voor VOGON-activiteiten.

11. De beursontvanger zal zijn onderzoek en (tussentijdse en finale) onderzoekresultaten beschrijven in een artikel en aanbieden aan de redactie van het Nederlandstalige wetenschappelijke tijdschrift, Real Estate Research Quarterly, dat in eigen beheer wordt uitgegeven. Plaatsing hiervan is ter beoordeling van de redactie.

12. De aanvraag dient minimaal twee maanden voordat de kosten zullen worden gemaakt, schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de VOGON, Astrid Geerlings, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..