‘De Nederlandse woningmarkt onder hoogspanning: gewenste dynamiek of dreigende stilstand?’

Het VOGON-symposium staat in 2023 in het teken van de dynamiek op de woningmarkt. Door verschillende externe factoren en overheidsingrijpen is de woningmarkt in beweging als – bijna – nooit te voren.

Hoge ambities, gepaard met fiscale maatregelen voor met name de huurwoningmarkt, zetten de markt onder hoogspanning. De effecten van de gestegen rente, blijvend hoge kwantitatieve vraag en afschaffing voor de verhuurdersheffing, bieden een veelzijdige problematiek. Doelstellingen ter verbetering en versnelling worden nauwelijks gehaald en de conjunctuur kan een verdere verslechtering betekenen. Het congres is vooral gericht op actuele ontwikkelingen en de toekomstige effecten hiervan. Tijd voor een kritische blik op deze materie.

Tijdens dit symposium zullen sprekers uit de vastgoedwereld, overheid en onderzoek de meest actuele zienswijzen en oplossingen presenteren.

We nodigen u uit om de middag van 11 mei 2023 alvast in uw agenda te reserveren. Meer informatie over locatie en programma volgens zo snel mogelijk. Voorafgaand aan het symposium wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Ook wordt traditiegetrouw de VOGON-research award uitgereikt.

30 maart 2023, 14.30 – 17.30 uur

Op de eerste studiemiddag van de VOGON op 30 maart 2023 behandelt het thema ‘Energietransitie in de vastgoedsector’. Verduurzamen staat bij verschillende partijen hoog op de agenda, maar hoe vertaalt zich dat in de vastgoedsector en waar ligt de opgave? Op deze studiemiddag nemen we een greep uit lopende onderzoeken in de woningmarkt en de kantorenmarkt.

Het thema zal worden belicht door 2 à 3 deskundige onderzoekers werkzaam bij onder andere het Kadaster en TU Eindhoven. We organiseren een doorlopend discussieplatform en sluiten de middag af met een netwerkborrel.

Meer informatie over locatie, programma en sprekers volgt, maar schrijf datum en tijdstip vast in de agenda. De studiemiddag is gratis voor VOGON-leden, niet-leden betalen 100 euro, ex. btw.

Logistiek vastgoed en verdozing: hoe nu verder?
Het thema van het jaarlijkse VOGON-symposium is de ruimtelijke inpassing van logistiek vastgoed. Na jaren van ongebreidelde groei, dringt de vraag zich op: hoe nu verder? Verschillende logistieke experts geven hun visie op dit actuele thema.

Duizelingwekkende groei in logistiek
De logistieke sector is de afgelopen jaren met een duizelingwekkend tempo gegroeid. Begin 2022 had de voorraad Nederlands logistiek vastgoed een omvang van maar liefst 41,5 miljoen m2. Beleggers investeerden in het eerste half jaar van 2022 3 miljard euro in het vastgoed en in diezelfde periode namen logistieke dienstverleners in totaal ruim 2,2 miljoen m2 in gebruik. Het grote economische belang van de sector blijkt uit het feit dat de bedrijfstak 4,3% bijdraagt aan de totale Nederlandse economie. Deze volwassen sector legt echter een groot beslag op de beschikbare ruimte in Nederland.

Verdoost Nederland?
De groeiende vraag naar distributiecentra is duidelijk zichtbaar langs snelwegen en in hotspots. Critici spreken inmiddels al van ‘de verdozing van Nederland’. Het Planbureau voor de Leefomgeving en het College van Rijksadviseurs kwamen daarom met een duidelijk advies: er moet beter worden nagedacht over het bouwen van megadistributiehallen in Nederland.

Het toekomstperspectief
Tijdens het VOGON-symposium bespreken de experts de stand van zaken op de logistieke markt en delen hun toekomstperspectief. De vraag die centraal staat is: hoe kan deze economisch relevante sector goed worden ingepast in het Nederlandse landschap? Tijdens de paneldiscussie en bij de borrel tussen de logistieke hallen van Schiphol Trade Park horen we graag uw conclusie!

Programma
13.30-14.00 uur Ontvangst met koffie en thee
14.00-14.15 uur Opening symposium door dagvoorzitter Cor Worms
14.15-14.30 uur Introductie SADC door Olav Steffers, director International Marketing & Acquisition AAA
14.30-15.00 uur Paul Bleumink – Buck Consultants International
15.00-15.30 uur Merten Nefs – TU Delft/Vereniging Deltametropool
15.30-16.50 uur Pauze
15.50-17.00 uur Paneldiscussie – met Paul Bleumink, Merten Nefs, Eva van der Pluijm-Kok (vice-president Research & Strategy, Prologis) en Ilse Zaal (D66, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie) onder leiding van Cor Worms
Vanaf 17.00 uur Borrel

Prijs
VOGON-leden betalen 100 euro, niet-leden 225, introduces krijgen eenmalige 50% korting. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Aanmelden?
Dat kan nu al via dit formulier.

Op deze eerste studiemiddag op vrijdag 22 april van de VOGON in 2022 zal een manifeste ontwikkeling in de vastgoedpraktijk en in de thematiek van vastgoedonderzoek aan de orde komen. Het gaat om de fundamentele herinrichting die het businessmodel van vastgoed als gebruiksgoed al enige tijd ondergaat. Traditiegetrouw wordt voorafgaand aan de studiemiddag de algemene ledenvergadering gehouden.

Het thema zal worden belicht door een drietal deskundige sprekers uit het Nederlandse en Angelsaksische vastgoedonderzoek/-consultancy. Er zal dit keer geen paneldiscussie worden gehouden, maar er zal een doorlopend discussieplatform worden georganiseerd tussen zaal, sprekers en sprekers onderling. Begeleid door een dagvoorzitter.

Lees hier alle informatie over het event.

Update 12.1.2022: Dit evenement is uitgesteld, nieuwe datum volgt 

When: 28 January 2022 – 14.00-18.00 hrs
Where: At the Amsterdam School of Real Estate (ASRE)

On Friday January 28th, 2022 VOGON organizes its two-yearly PhD Event. We hereby warmly invite you to the PhD Event, which focusses on discussing relevant, innovative studies within the field of PhD-research on real estate.

The program of the PhD event consists of three parts and is shown in the table below. The program starts with an opening of the VOGON board, followed by pitches that are prepared by PhD students of different, Dutch universities. Then, both PhD students and real estate professors take part in a panel discussion, focussing on the research themes of the PhD students. We would like to invite all (PhD) researchers, professors, real estate professionals, and VOGON-members to attend the PhD Event.

Subscription, transport, COVID-19-measures

You can subscribe for the PhD Event by sending an e-mail to info@vogon.nl, who take care of the organization of the event (e.g. the catering and room-reservation). Via this e-mail address it is also possible to ask further questions about the event. Participation in the PhD Event is free.

The ASRE is located at Huys Azië, Jollemanhof 5, 1019 GW Amsterdam. ASRE is accessible with public transportation, by taking tram line 26, stop Kattenburgerstraat. This takes approximately 10 minutes. ASRE is also accessible by car. The following parking garage can be used: Piet Heingarage, Piet Heinkade 59, Amsterdam, approximately 5 minutes walking to ASRE. The garage is open 24 hours per day.

We will also consider the measures of the government against the COVID-19 pandemic that are applicable during the PhD event. We will maintain the actual measures (1.5 m distance and wearing a mouth mask) and count on your understanding. If the changing measures have an influence on the allowance of having a physical event, we will let you know no later than the 20th of January 2022.

More information about the PhD Event can be found at https://www.vogon.nl/vogon-events.

Kind regards,

On behalf of the VOGON-board,
Bas Hilgers and Lisanne Bergefurt

Welkom! Aanmelden is niet meer nodig. Via deze link kunt u het webinar bijwonen: https://bit.ly/33VwhzB

Op 20 mei (9-11 uur) vindt de VOGON Studieochtend over Science parks plaats. Gratis, digitaal en ook open voor niet-VOGON leden. Dit webinar gaat over de succesfactoren van science parks. Is het vooral een aantrekkelijk vastgoedconcept of heeft ruimtelijke nabijheid ook effect op het innovatieproces zelf?   

De sprekers Benny Ng (a.s.r. real estate), Martijn Smit (Universiteit Utrecht) en Matthijs Pronk MSc (Buck Consultants International) nemen u mee in de wereld van innovatie vanuit academische en praktische perspectieven. 

Deelnemers ontvangen nadere informatie over het programma en de streaming link om deze sessie op afstand bij te wonen.

Graag tot dan!

VOGON

Van 2 tot 5 juni vindt het 27e ERES-congres plaats. Dit jaar in Kaiserslautern. VOGON draagt bij aan de European Real Estate Society (ERES) ter bevordering van een gezond Europees onderzoekklimaat op het gebied van vastgoed. VOGON-leden krijgen 30% korting op de early bird registratieprijs van het online ERES congres. Deze korting geldt voor registratie vóór 15 april. Bij registratie na deze datum krijgen VOGON-leden een korting van 25% op de normale registratieprijs van het online congres.

Mede dankzij de support van VOGON geeft ERES elk jaar 10 PhD scholarships aan jonge onderzoekers om het congres te kunnen bezoeken.
Meer informatie over het ERES congres vindt u hier.

 

Op vrijdagmiddag 19 maart 2021 vond het uitgestelde symposium van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) plaats. Het symposium Vastgoed in een gezonde werk- en leefomgeving is via een livestream uitgezonden. 

Symposium gemist? Via deze link kunt u terugkijken

https://vimeo.com/530267870/d296d9b04a (deel 1) en

Voor de presentaties van de parallelsessies klikt u hier:

https://vimeo.com/530279950/193efae582 (deel 2)

Wij danken de sprekers voor hun interessante bijdrage en het delen van inzichten over o.a. de gevolgen van trends in het denken, zeker nu in de context van de Corona-crisis, over een gezonde werk- en leefomgeving voor vastgoed, vastgoed-economie en de samenleving. In dezelfde context komen ook de gevolgen aan de orde voor het concept van de “nieuwe gezonde woonwijk” als product van nieuwe – post-Corona – gebiedsontwikkeling. Ook werd ingegaan op gevolgen en trends van de post-Corona economie voor het technisch, economisch en sociaal functioneren van vastgoed.

 

Sprekers en dagvoorzitters:

Taco van Hoek

Dagvoorzitter Taco van Hoek is sinds 2006 gezaghebbend Directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Daarvoor was hij verbonden aan het Centraal Planbureau en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.

Maarten Donkers

Maarten Donkers is hoofd Portefeuillestrategie en Research bij Rabobank Real Estate Finance. Na zijn studie Algemene Economie heeft hij zich sinds 1995 gespecialiseerd in vastgoedonderzoek bij diverse adviesorganisaties en bij FGH Bank. Naast zijn werk is Maarten Donkers gastdocent bij de Amsterdam School of Real Estate en de Vastgoed Business School. Verder schrijft hij regelmatig columns voor Vastgoedmarkt en is bestuurslid bij VOGON.

De gevolgen van Corona voor de langere termijn zijn nog niet helemaal duidelijk, maar de impact op hoe we de samenleving inrichten en wat dit betekent voor vastgoedgebruik zorgen voor nieuwe, interessante vraagstukken. Gezondheid staat daarbij centraler dan ooit. Waarbij het niet alleen gaat om de gezondheid in gebouwen, maar ook hoe een gezonde vastgoedmarkt bij kan dragen aan bredere maatschappelijke veranderingen. Wat maakt vastgoed het komende decennium toekomstbestendig?


Rianne Appel-Meulenbroek

Rianne Appel-Meulenbroek is universitair hoofddocent Corporate Real Estate & Workplaces bij de Bouwkunde faculteit aan de TU Eindhoven. Haar onderzoek focust op hoe werkomgevingen hun gebruikers beter kunnen ondersteunen, zowel qua gezondheid als qua werkprocessen als communicatie en concentratie. Zij benadert vraagstellingen altijd trans disciplinair om de gehele breedte te kunnen modelleren.

Er is veel aandacht voor de gezonde werkomgeving, maar meer voor de fysieke dan de mentale gezondheid. Wat betekent mentale gezondheid in de context van het kantoor? En hoe wordt dit beïnvloed door de fysieke kantooromgeving? Rianne laat diverse wetenschappelijke onderzoeken aan de TU/e de revue passeren, om antwoord op deze vragen te geven.

 

Mark Kuijpers

Mark is sinds 2017 Managing Director van de Nederlandse vestiging van de internationale vastgoedontwikkelaar en –beheerder Greystar. Een grote mondiale ontwikkelaar en beheerder, met name van woningportefeuilles. Eerder was hij werkzaam bij Fakton, waar hij betrokken was bij grote, stedelijke gebieds-ontwikkelingen en verantwoordelijk was voor de Divisie Development Services. Op de terreinen van project- en gebiedsontwikkeling is hij ook actief geweest bij Blauwhoed, als Directeur Projectontwikkeling.

Mark zal in zijn presentatie ingaan op het dilemma waar steden voor staan. Steden leefbaarder, duurzamer en groener maken, terwijl we tegelijkertijd ook zorgen voor het realiseren van veel meer huurwoningen in steden. Hij deelt met u zijn visie op gezonde en toekomstbestendige stedenbouw met een hoge biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Mark zal dit illustreren met innovatieve, creatieve en duurzame ontwikkelingen in de nieuwe stadswijk Merwedekanaalzone te Utrecht. Greystar gaat hier een bijzonder woningconcept ontwikkelen, dat met name gericht zal zijn op starters en jongeren.

 

Alexandra Jurgens-Boot  

Alexandra is sinds 1989 advocaat. Als advocaat is zij gespecialiseerd in de sectoren bouw en vastgoed, aanbesteding, energie-milieu en zorg. Verder is zij algemeen directeur en oprichter van het Blue Building Institute.

Hoe kan de bebouwde omgeving bijdragen aan de gezondheid van de gebruiker? Hoe stimuleer en meet je well-being & productiviteit? Wat betekent dat voor de waarde van het vastgoed? In het licht van de –voorlopig blijvende- effecten van de Corona pandemie speelt de vraag bij velen hoe er veilig en gezond weer gebruik kan worden gemaakt van gebouwen en de openbare ruimte (bijvoorbeeld kantoren, scholen en stadions). Blue Building Institute is een kennisinstituut en netwerkorganisatie. Primair doel van het Instituut is het bevorderen van menselijke duurzaamheid door middel van de gebouwde omgeving. De huidige pandemie toont aan dat nieuwe samenwerkingen noodzakelijk zijn en kennis is key. Alexandra zal ingaan op de opmars van internationale standaarden zoals de Well Building Standard en de Health Safety Rating wereldwijd en in Nederland. 

 

Panelleden

Panellid Jeroen Jansen is Manager Research bij Bouwinvest en lid van de Advisory Board van RICS in Nederland. Voordien was hij, steeds in een research-functie, werkzaam bij Savills, Vesteda en Ahold Real Estate.   

Panellid Edwin Buitelaar is werkzaam als senior onderzoeker en programmaleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en Research Fellow bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Voordien werkte hij als onderzoeker en docent bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

[1] Vanwege de opzet van parallelle sessies zal Tjeerd Tromp, medeorganisator van het symposium en Asset & Portfolio Manager Rabobank Real Estate Finance, tijdens de sessies optreden als tweede dagvoorzitter.

Op donderdag 7 maart 2019 vindt de VOGON Studiemiddag plaats. Deze middag staat in het teken van Wonen in 2040. Experts geven hun visie over de toekomstige woningmarkt vanuit de perspectieven van demografie, gebruikerstrends, markt en overheidsbeleid.

We beginnen deze middag met een rondleiding over Cruquiuseiland, de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Onze host Amvest verzorgt de rondleiding. Vervolgens zullen drie vooraanstaande sprekers hun visie geven op het toekomstige beeld van de woningmarkt. 

Onze gastsprekers zijn:

Dr. Corina Huisman, Statistisch Onderzoeker in het team Demografie van het CBS
Prof. Dr. Edwin Buitelaar, Senior onderzoeker en programmaleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving 
Prof. Dr. Peter Boelhouwer, Hoogleraar Housing systems, TU Delft
De dag wordt voorgezeten door drs. Bart Louw, Manager Strategy & Research bij Amvest.

Locatie Amvest (Cruquiuseiland) Amsterdam-Oost, Zeeburgerkade 1184

Programma
13.30 – 14.00 Ontvangst
14:00 – 15:00 Rondleiding gebiedsontwikkeling Cruquiuseiland
15:00 – 15.35 Corina Huisman – CBS
15.35 – 16.10 Edwin Buitelaar – PBL & Universiteit Utrecht
16.10 – 16.25 Pauze
16.25 – 17.00 Peter Boelhouwer – TU Delft
17.00 – 18:00 Borrel

Wij hopen u op deze prachtige locatie te mogen begroeten!

Meld u snel aan!

Aanmelden 

Vastgoed & Risico: omgaan met onzekerheden in de vastgoedmarkt

Op 23 november vindt het jaarlijkse VOGON Symposium plaats in De Bilt. Tijdens het symposium geven vier sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie op de onzekerheden in de vastgoedmarkt en de diverse sectoren en hoe hiermee gefundeerd kan worden omgegaan. Onze dagvoorzitter is Saskia van den Bronk, afdelingshoofd Sweco Capital Consultants. Sweco host het symposium.

Sprekers 

Paul Hilbers, Directeur Financiële Stabiliteit, DNB
Josje Hoekveld, Woningmarktanalist, AM
Bart Vink, Head of Research and Strategy, Redevco
Patrick Tuijp, Financieel analist van adviseur Ortec Finance

Het gaat Nederland economisch voor de wind. De Nederlandse economie heeft in 2017 de hoogste groei laten zien sinds 2007 (3,2%) en de verwachte groei voor 2018 is 2,7%. De lage rentestanden en ruime beschikbaarheid van kapitaal heeft geresulteerd in een 14% toename in transactievolume ten opzichte van 2016. Er liggen risico’s op de loer. De vastgoedhausse houdt al jaren aan en leidt tot de vraag wanneer het volgende keerpunt wordt bereikt. Is het einde van de opwaartse cyclus nabij? 
Grote trends als urbanisatie, globalisatie en technologische ontwikkelingen brengen ook een aantal risico’s met zich mee, met name op de gebruikersmarkt. De vraag naar winkelvastgoed wordt beïnvloed door online winkelen en het veranderde consumentengedrag, de vraag naar kantoren is fundamenteel gewijzigd en nieuwe innovatieve kantoorconcepten treden toe in de markt. De vraag naar logistiek lijkt daarnaast niet op te kunnen, terwijl robotisering en automatisering invloed hebben op de vraag naar en ruimtelijke inpassing van logistieke ruimten. 

Wij reiken tijdens deze dag ook de VOGON Research Awards 2018 uit. 

Programma
12:00 -13:00 – ALV 
13:00-17:00  – Symposium
17:00-18:00  – Borrel

Locatie – Sweco Nederland | De Holle Bilt 22, De Bilt (Atrium)
Kosten – Voor leden EUR 100 | Niet-leden EUR 175

VOGON nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
Meld u snel aan!

Graag tot 23 november!