Simon Verstraten (foto, rechts) is winnaar van de VOGON Research Award 2024 met zijn artikel “Bouwkostenontwikkeling krijgt te weinig aandacht in onderzoek naar de invloed op de woningbouwproductie”, gepubliceerd in het kwartaalblad Real Estate Research Quarterly. 

De VOGON Research Award 2024 werd op 7 mei 2024 in Den Haag uitgereikt tijdens het jaarlijkse symposium over vooruitzichten voor kantoren en bedrijventerreinen, georganiseerd door de Vereniging van Vastgoedonderzoekers Nederland (VOGON). Juryvoorzitter professor dr. Theo Arentze, hoogleraar Vastgoedmanagement en -ontwikkeling aan de Technische Universiteit van Eindhoven, feliciteerde de auteur.

“Het artikel biedt een helder inzicht in de invloed van bouwkostenontwikkeling op de woningbouwproductie, gezien de enorme nieuwbouwopgave een kritiek onderwerp binnen de vastgoedsector. De jury erkent de relevantie van dit onderzoek, omdat het niet alleen de problematiek benoemt, maar ook mogelijke oplossingen en implicaties aandraagt. De heldere en doordachte presentatie maakt het toegankelijk voor zowel vakgenoten als beleidsmakers. Uitmuntend werk op het gebied van vastgoedonderzoek.”

Bouwkosten cruciaal voor haalbaarheid

Uit onderzoek door Verstraten blijkt dat de bouwkostenontwikkeling cruciaal is in de mix van factoren die de haalbaarheid van woningprojecten voor ontwikkelaars bepalen. Er is de afgelopen jaren vaak geconstateerd dat de woningproductie niet snel genoeg reageert op veranderingen in vraag en aanbod. De productie blijkt ook nauwelijks te worden beïnvloed door de ontwikkeling van woningprijzen.

Kostenstijging overtreft toename opbrengst

Een verklaring hiervoor ligt in de stijgende bouwkosten. De ontwikkeling van de prijzen op de woningmarkt alleen zegt niets over de aantrekkelijkheid om nieuwe woningen te realiseren. Op het moment dat de kosten harder stijgen dan de prijs en winstmarges afnemen, wordt het realiseren van nieuwe woningen minder aantrekkelijk, stelt Verstraten. Hij is business lead Cost Management bij ingenieursbureau Arcadis. Het artikel is gebaseerd op zijn afstudeerscriptie voor de Master Real Estate aan TIAS in Tilburg.

Lees hier het artikel uit RERQ

Andere genomineerden

De overige genomineerden voor de VOGON Research Award 2024 waren Vincent Roberdel, Ioulia Ossokina, Vladimir Karamychev en Theo Arentze met hun artikel “Grootschalige evaluatie van de effecten van verduurzaming: inzicht in de verschillen tussen de bewoners en hun gedrag” en Daan van der Hoeven en Mark van Duijn met hun artikel “Verkenning implementatie taxatie-expertise in geautomatiseerde waarderingen in Nederland”. 

De jury

De juryleden van de VOGON Research Award 2024 zijn Theo Arentze, (voorzitter, TU Eindhoven), Aart Hordijk (TIAS Business School), Maarten Jennen (PGGM) en Dick Vos (VMC Invest). Omdat Theo Arentze als coauteur betrokken was bij het artikel van Roberdel heeft hij zich afzijdig gehouden bij de beoordeling van dit artikel. Hij heeft geen stem gehad in de nominatie van dit artikel.

De jaarlijkse VOGON Research Award zal worden uitgereikt tijdens het symposium van 7 mei 2024. De award gaat naar het beste artikel in het blad Real Estate Research Quarterly van jaar 2023. Kom naar het Symposium om kennis te maken met de auteurs en te horen wie uiteindelijk wint.

Dit zijn de drie genomineerde artikels en de eerste auteurs ervan (in alfabetische volgorde): 

1) Daan van der Hoeven met het artikel “Verkenning implementatie taxatie-expertise in geautomatiseerde waarderingen in Nederland” (joint met Mark van Duijn). 

Van der Hoeven is taxateur en product owner bij Envalue waar hij zich specialiseert in AVM’s en automatisering van het vastgoedtaxatieproces. Hij behaalde in 2022 MSc. Real Estate Studies bij Rijksuniversiteit Groningen. 

Lees het artikel

2) Vincent Roberdel met het artikel “Grootschalige evaluatie van de effecten van verduurzaming: inzicht in de verschillen tussen bewoners en hun gedrag” (samen met Ioulia Ossokina, Vladimir Karamychev en Theo Arentze). 

Roberdel is PhD-student bij de faculteit Bouwkunde van TU Eindhoven. Hij werkt binnen het onderzoeksprogramma BEL Behaviour, Energy transition, Low income.

Lees het artikel

3) Simon Verstraten met het artikel “Bouwkostenontwikkeling krijgt te weinig aandacht in onderzoek naar de invloed op de woningbouwproductie”. 

Verstraten is business lead Cost Management bij ingenieursbureau Arcadis. Dit artikel is gebaseerd op zijn afstudeerscriptie voor de Master Real Estate aan TIAS in Tilburg.

Lees het artikel

Emeritus hoogleraar Aart Hordijk treedt toe tot de jury van de VOGON Research Award, de jaarlijkse prijs voor uitmuntend wetenschappelijk vastgoedonderzoek. Hij vervangt dr. Hilde Remøy van de TU Delft, die toetreedt tot de redactie van Real Estate Research Quarterly, het VOGON-kwartaalblad over vastgoedonderzoek.

Hordijk heeft een lange staat van dienst binnen de vastgoedsector. Na een korte carrière in het bedrijfsleven bij NCR en Shell leerde hij het vak van vastgoedbelegger bij de Matser-groep. Vanaf 1989 zette hij bij Zadelhoff Makelaars de researchafdeling op.

In 1991 stapte hij over naar het researchteam van ABP Vastgoed, waar hij een index opstelde om de prestaties van de vastgoedportefeuille te meten. Daarna zette hij voor de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een landelijke index op.

Aan de UvA doceerde Hordijk jarenlang het vak taxatieleer, waarin hij promoveerde. Daarop volgde een aanstelling als hoogleraar in de Troostwijk-leerstoel taxatieleer aan Nyenrode Business University, later in de ROZ-leerstoel taxatieleer bij TIAS. Tot maart 2020 was Hordijk voorzitter van het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs (NRVT).

De overige juryleden van de VOGON Research Award zijn Theo Arentze (voorzitter), Maarten Jennen en Dick Vos.

Het artikel ‘De realisatie van goedgekeurde plannen: inzicht in de doorlooptijden en factoren’ van Huub Ploegmakers, Pim Beckers en Babak Firoozi Fooladi is winnaar van de VOGON Research Award. De award werd uitgereikt tijdens het VOGON-symposium op 11 mei 2023 in het Rietveld Theater in Delft.

In hun studie onderzoeken de drie onderzoekers vertragingen in de realisatie van planologisch goedgekeurde plannen voor woningbouw. Meer inzicht in de duur en onderliggende factoren is van groot belang, gezien het woningtekort en het ogenschijnlijke trage bouwtempo. Op basis van een unieke dataset en een zorgvuldige analyse laat de studie zien dat er inderdaad sprake is van vertraging en dat de stijging van de woningprijzen hierbij een factor is.

Tegen de verwachting in komt verder naar voren dat, gecorrigeerd voor de omvang van de plannen, binnenstedelijke plannen later starten, maar sneller worden voltooid. “De heldere analyses, de zorgvuldigheid van de besprekingen en de gedegen wetenschappelijke onderbouwing maken dit onderzoek tot een waardig awardwinnend artikel”, stelt de jury in zijn rapport.

De VOGON Research Award is een stimuleringsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de best beoordeelde vastgoedpublicatie uit het wetenschappelijke tijdschrift Real Estate Research Quarterly. De winnaars ontvangen een oorkonde en een geldbedrag.

De jury van de VOGON Research Award bestond uit prof. dr. Theo Arentze (TU Eindhoven, voorzitter), dr. Maarten Jennen (PGGM), Dick Vos MRE (VMC Invest) en dr. Hilde Remøy (TU Delft). Bij de selectie van de genomineerde artikelen is gekeken naar de relevantie voor de Nederlandse vastgoedsector, originaliteit in aanpak, thematiek of invalshoek, nieuwe inzichten, consistentie en toegankelijkheid. 

Lees hier de winnende studie: ‘De realisatie van goedgekeurde plannen: inzicht in de doorlooptijden en factoren‘ (pdf) door Huub Ploegmakers (Radboud Universiteit, redacteur RERQ), Pim Beckers (Stadskwadraat) en Babak Firoozi Fooladi (Universiteit van Aalto, Finland).

Naast het winnende artikel nomineerde de jury nomineerde twee andere onderzoeken uit jaargang 21 van Real Estate Research Quarterly:

Reële opties en stedelijke woningbouw of Uitstel is niet altijd afstel‘ (pdf) door Rutger-Jan Lange (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Coen Teulings (Universiteit Utrecht)

Woonaanbod voor senioren eist vraaggericht ontwikkelen‘ (pdf) door Annette Duivenvoorden (Platform 31) en Gert Jan Hagen (Springco Urban Analytics)

VOGON-symposium 2023 
Het VOGON-symposium 2023 stond in het teken van de dynamiek op de woningmarkt met als titel ‘De Nederlandse woningmarkt onder hoogspanning: gewenste dynamiek of dreigende stilstand?’.

Nando Slijkerman (foto) en zijn coauteurs Christian Lennartz en Trond Husby zijn winnaar van de VOGON Research Award 2022 voor hun artikel ‘Ruimtelijke woonvoorkeuren en regionale prijsverschillen tijdens de coronapandemie’, gepubliceerd in de decembereditie 2021 van het kwartaalblad Real Estate Research Quarterly (RERQ).
Vastgoedonderzoeker Nando Slijkerman neemt de VOGON Research Award 2022 in ontvangst uit handen van juryvoorzitter Theo Arentze (links).

De jury van de VOGON Research Award heeft uit de wetenschappelijke artikelen die het afgelopen jaar verschenen in jaargang 21 van het tijdschrift Real Estate Research Quarterly drie bijdragen genomineerd. Het winnende artikel wordt bekendgemaakt tijdens het VOGON-symposium op 11 mei 2023 in het Rietveld Theater in Delft.

De VOGON Research Award is een stimuleringsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de best beoordeelde vastgoedpublicatie uit Real Estate Research Quarterly. De winnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag. Genomineerd zijn de artikelen:

Reële opties en stedelijke woningbouw‘ of ‘Uitstel is niet altijd afstel‘ (pdf) door Rutger-Jan Lange (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Coen Teulings (Universiteit Utrecht)

De realisatie van goedgekeurde plannen: inzicht in de doorlooptijden en factoren‘ (pdf) door Huub Ploegmakers (Radboud Universiteit, redacteur RERQ), Pim Beckers (Stadskwadraat) en Babak Firoozi Fooladi (Universiteit van Aalto, Finland)

Woonaanbod voor senioren eist vraaggericht ontwikkelen‘ (pdf) door Annette Duivenvoorden (Platform 31) en Gert Jan Hagen (Springco Urban Analytics)

De jury van de VOGON Research Award bestaat uit Theo Arentze (TU Eindhoven, voorzitter), Maarten Jennen (PGGM), Dick Vos (VMC Invest) en Hilde Remøy (TU Delft). Bij de selectie van de genomineerde artikelen is gekeken naar de relevantie voor de Nederlandse vastgoedsector, originaliteit in aanpak, thematiek of invalshoek, nieuwe inzichten, consistentie en toegankelijkheid. 

VOGON-symposium 2023 
Het jaarlijkse VOGON-symposium staat in 2023 in het teken van de dynamiek op de woningmarkt met als titel ‘De Nederlandse woningmarkt onder hoogspanning: gewenste dynamiek of dreigende stilstand?’. Het symposium wordt op 11 mei 2023 vanaf 13.30 uur gehouden in het Rietveld Theater in Delft.

Nando Slijkerman en zijn co-auteurs Christian Lennartz en Trond Husby zijn winnaar van de VOGON Research Award 2022 voor hun artikel ‘Ruimtelijke woonvoorkeuren en regionale prijsverschillen tijdens de coronapandemie’, gepubliceerd in de decembereditie 2021 van het kwartaalblad Real Estate Research Quarterly (RERQ).

De VOGON Research Award 2022 werd 22 april 2022 uitgereikt tijdens een drukbezochte studiemiddag over vastgoed als dienst, georganiseerd door de Vereniging van Vastgoedonderzoekers Nederland (VOGON) in Rotterdam. Juryvoorzitter professor dr. Theo Arentze, hoogleraar Vastgoedmanagement en -ontwikkeling aan de Technische Universiteit van Eindhoven, feliciteerde de auteurs. “De jury roept de zorgvuldigheid van de analyses. Op basis van gedegen onderzoek geeft deze studie als één van de eerste input aan dit veelbesproken en relevante onderwerp.”

In hun artikel ontzenuwen de auteurs op basis van wetenschappelijk onderzoek de populaire stelling dat de trek uit stedelijke gebieden tijdens de coronapandemie is aangewakkerd door de nieuwe mogelijkheden van thuiswerken. Deze de-urbanisatie is volgens hen onderdeel van een bestaande trend. De trek uit de stad wordt vooral veroorzaakt, zo tonen zij aan, door de oplopende woonlasten in grootstedelijke gebieden.

Nando Slijkerman schreef het artikel als werkstudent bij het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag. Christian Lennartz en Trond Husby zijn wetenschappelijk onderzoekers bij het wooncluster van de sector Verstedelijking en Mobiliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag

Lees hier het artikel uit RERQ

De juryleden van de VOGON Research Award 2022 waren Theo Arentze, (voorzitter, TU Eindhoven) Maarten Jennen (PGGM), Hilde Remøy (TU Delft) en Dick Vos (VMC Invest).

Op de foto
Namens de prijswinnaars neemt Nando Slijkerman bloemen aan van juryvoorzitter Theo Arentze (links).

Juryrapport VOGON Research Award 2022

Tekst uitgesproken door juryvoorzitter professor dr. Theo Arentze, hoogleraar Vastgoedmanagement en -ontwikkeling aan de Technische Universiteit van Eindhoven.

“Er zijn, nu misschien wel meer dan ooit, veel actuele vraagstukken die de aandacht van vastgoedonderzoek vragen: de oververhitte woningmarkt, de impact van corona op de vraag naar vastgoed, de toenemende urgentie van de energietransitie, de snelle ontwikkeling in kunstmatige intelligentie die nieuwe methoden van onderzoek mogelijk maken, en meer. De papers die in de afgelopen jaargang van RERQ zijn verschenen weerspiegelen deze actualiteit.

De bijdragen zijn divers en variëren in onderwerp van taxatie tot marktanalyse, en van kwaliteit van leef- en werkomgevingen tot stedelijke planningsvraagstukken. De bijdragen laten zien dat vastgoedonderzoek zijn belangrijke rol voor de vastgoedpraktijk waarmaakt, door nieuwe inzichten te verschaffen. Soms betekent dat onderbouwing van wat we al meenden te weten en andere keren nuancering of juist weerlegging daarvan.

De jury van de VOGON Research Award heeft zich ook dit jaar gebogen over de vraag welk paper in Real Estate Research Quaterly in aanmerking komt voor de VOGON Award. Dit jaar hebben we alle bijdragen uit de jaargang 2021 (nummers 2, 3 en 4) bestudeerd. We hebben gelet op de relevantie voor de vastgoedpraktijk en de methodologische verantwoording. De jury heeft eerst uit het totaal van 15 bijdragen een shortlist opgesteld. Op de shortlist staan, in volgorde van verschijnen, de volgende drie papers:

  • “Towards Automating Commercial Real Estate Valuations?”, door Bas Hilgers, Jurre Brantsma en Jacques Boeve
  • “Relatie tussen stedelijkheid en brede welvaart niet vanzelfsprekend”, door Rogier Aalders, Maarten Donkers, Sjoerd Hardeman, Otto Raspe
  • “Ruimtelijke woonvoorkeuren en regionale prijsverschillen tijdens de coronapandemie”, door Nando Slijkerman, Christian Lennartz en Trond Husby

Uit deze drie genomineerden heeft de jury vervolgens het award-winnende paper geselecteerd, dat ik nu bekend zal maken. De VOGON Award 2022 wordt uitgereikt aan:

“Ruimtelijke woonvoorkeuren en regionale prijsverschillen tijdens de coronapandemie”, door Nando Slijkerman, Christian Lennartz en Trond Husby

In deze studie stellen de auteurs de vraag in hoeverre de coronapandemie, met thuiswerken als nieuwe norm, in Nederland heeft geleid tot een trek uit de stedelijke gebieden. Op basis van een zorgvuldige analyse van woningtransactie data van de afgelopen jaren komen de onderzoekers tot de conclusie dat de trend van trek uit de stad zich al vóór corona had ingezet en dat, als er al een invloed van corona is, die tot uitdrukking komt in de voortzetting van die trend. De commissie roemt de zorgvuldigheid van de analyses en besprekingen. Er wordt algemeen veel beweerd over de invloed van corona. Op basis van gedegen onderzoek, geeft deze studie, als één van de eerste, belangrijke input aan dit veelbesproken en relevante onderwerp.”

Tijdens het digitale Symposium op 19 maart heeft de jury de winnaars bekend gemaakt van de VOGON Research Award 2020, een stimuleringsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de VOGON aan de beste beoordeelde vastgoedpublicaties in Real Estate Research Quarterly.

De Award 2020 wordt uitgereikt aan het paper ‘Stedelijke centra magneten voor woningen’ door Eric Koomen en Dani Broitman. De studie van de auteurs levert een bijdrage aan het maatschappelijke debat over woningbouwproductie. De Commissie roemt de heldere analyse alsook de interessante vraagstelling en de vertaalslag naar de vastgoedpraktijk. Daarbij is de methode wetenschappelijk verantwoord. De Commissie feliciteert de winnaars van harte! 

U kunt hier het artikel teruglezen. 

Risicospreiding

Het juryverslag 2020 – Risico’s kunnen zich soms onbedoeld opstapelen, waardoor zoals in geval van sneeuw in de bergen er lawinegevaar ontstaat. Vandaar dat risicospreiding van alle tijden en plaatsen is. Dat geldt voor vastgoedportefeuilles niet anders. Vanuit dit perspectief hebben we als Commissie dit jaar eens naar de portefeuille van inzendingen gekeken.

We zijn op zoek gegaan naar papers die ons helpen voorbereiden op de toekomst. Welke papers in aanmerking komen hangt sterk af van het perspectief. De ene vastgoedonderzoeker stelt de casuistiek centraal. De ander gaat voorbij aan de casuistiek en richt zich veeleer op het doen van generalisaties.

Welke vraagstukken komen op ons af? Het vastgoedonderzoek zoals gepubliceerd in RERQ geven een interessant beeld van actuele vraagstukken, zoals de energietransitie en de problemen die daarbij spelen, planning van nieuwbouwlocaties, recente ontwikkelingen op de huurmarkt en de invloed van de Corona crisis op vastgoedwaarde.

De Award Commissie heeft enkele jaren geleden de volgende criteria vastgesteld: i.) Methodologisch verantwoord en ii.) Relevant voor de vastgoedpraktijk. De Award commissie heeft zich ook dit jaar gebogen over de vraag welk paper in Real Estate Research Quarterly in aanmerking komt voor de VOGON Award 2020. Dit jaar hebben we alle bijdragen uit de jaargang 18 (nummer 3) en jaargang 19 (nummer 1, 2 en 3) grondig bestudeerd en geclassificeerd.

Risico’s kunnen zomaar opstapelen en diversificatie kan helpen, zo merkten we eerder op. Enige dynamiek in de Commissie kan daarbij geen kwaad. We zijn blij dat we als Commissie in Maarten Jennen (PGGM) een opvolger van Steven Lucas (Loyens Loeff)  gevonden hebben. Ik zwaai nu ook  af! Ik ben blij dat Hilde Remoy (TuDelft) de Award commissie zal gaan versterken.

VOGON Award Commissie

Dick Vos MRE, VMC Invest,
Maarten Jennen, PGGM,
Prof Theo Arentze, Technische Universiteit Eindhoven,
Prof Arno van der Vlist, Rijksuniversiteit Groningen

Tijdens het Symposium op 23 november heeft de jury de winnaar bekend gemaakt van de VOGON Research Award 2018, een stimuleringsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de VOGON aan de beste beoordeelde vastgoedpublicaties in Real Estate Research Quarterly.

De Research Award 2018 gaat naar het artikel “De bieden-vanaf-prijsmethode in een herstellende woningmarkt“. De auteurs dr.ir. Ingrid Janssen en dr. Roger Bougie zijn beiden verbonden aan TIAS.

De jury prijst de nadere analyse van woningverkoop en verkoopstrategieën in tijden van crisis en herstel. De bijdrage van de auteurs gaat in op de zogeheten bieden-vanaf-prijsmethode bij woningverkoop over de periode 2009-2016. Het onderzoek laat zien dat, ten opzichte van een reguliere verkoopmethode, de bieden-vanaf-prijsmethode in tijden van crisis tot snellere verkoop leidt maar tegen een lagere prijs. In tijden van herstel, leidt deze verkoopmethode tot een hogere verkoopprijs én een snellere verkoop van een woning (dan de reguliere verkoopmethode). Het onderzoek onderstreept dat ‘de’ verkoopstrategie niet bestaat, maar slim gekozen moet worden en afhangt van de situatie op de woningmarkt. De jury roemt de heldere analyse, de interessante vraagstelling en praktische relevantie. Daarbij is de methode wetenschappelijk verantwoord.

Eervolle vermelding
Een eervolle vermelding wordt toegekend aan de bijdrage “Mobile promotions in winkelcentra” door ir. Aloys Borgers, ir. Roel Vos en dr.ir. Astrid Kemperman.

De auteurs onderzoeken acceptatie van ‘mobile promotions’ in winkelcentra en in hoeverre route en verblijfsduur beïnvloed kunnen worden op een innovatieve manier. De jury erkent de praktische relevantie van (acceptatie van) nieuwe big-data verzamelingsmethoden, in een tijdperk van data analytics, AVG’s en Research data management plans (RDMPs). Doordat de consument bereid is een app te installeren, stelt de consument gegevens beschikbaar om verbanden te leggen tussen winkelgedrag en persoonlijke kenmerken.

De genomineerden ontvingen een oorkonde en de winnaars daarbij een geldbedrag. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het jaarlijks VOGON Symposium.

Blijf op de hoogte van nieuwe RERQ-publicaties en volg ons op LinkedIn RealEstateResearchQuarterly

of word nu lid en maak zo onafhankelijk vastgoedonderzoek mede mogelijk.