De menselijke kant van energietransitie

Dit najaar verschijnt een themanummer van de VOGON-uitgave Real Estate Research Quarterly (RERQ) over energietransitie. De uitgave heeft als werktitel: De menselijke kant van energietransitie in gebouwen: data, digitale tools en gedrag. De editie komt tot stand in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven. Het initiatief wordt ondersteund door NWO Transitie en gedrag en RVO Duurzaam Bouwen.

De uitgave bundelt de recentste hands-on inzichten voor lokale overheden, woningcorporaties, vastgoedprofessionals en andere belangstellenden. De uitgave die gepland staat voor het najaar van 2023 krijgt een vervolg in een zogeheten community of practice-symposium dat begin 2024 wordt gehouden.

Miljoenen gebouwen in Nederland moeten worden verduurzaamd. De snelheid waarmee deze transitie zich voltrekt, wordt bepaald door mensen: eigenaren, bewoners, beheerders. Maar hoe ondersteun je deze bonte mix van betrokkenen optimaal, met elk een eigen voorkeur voor milieu, comfort en kosten? Lees dit themanummer voor de best practices, gebaseerd op gedragswetenschap, data analytics en webtools.

In het themanummer tref je antwoorden op onder meer de volgende vragen:

  1. Hoe kan online cocreatie het draagvlak voor energierenovaties versterken? Denk aan vroege participatie, webplatforms en virtual reality.
  2. Hoe ontstaat onduurzaam gedrag in energiezuinige woningen en hoe groot is de schade?
  3. Gaan milieuwinst en energiearmoede-bestrijding hand in hand bij verduurzaming of moeten keuzes worden gemaakt?

Wil je meer weten over deze uitgave of het symposium? Neem dan contact op met dr. Ioulia Ossokina (i.v.ossokina@tue.nl, TU Eindhoven) of prof. Jan Rouwendal (j.rouwendal@vu.nl, VOGON/RERQ).

Beeld: powerhouseeurope.eu, tinkerprograms.com