Welkom op www.vogon.nl

Achtergrond en doelstellingen

Het onroerend goed onderzoek in Nederland heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Er is steeds meer goede data om diepgaand onderzoek te doen en het aantal onderzoekers dat zich met onroerend goed bezig houdt is flink gegroeid. Dat geldt ook voor de vertegenwoordiging van Nederlandse onderzoekers bij buitenlandse congressen en in de internationale literatuur.

De Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) is opgericht om de uitwisseling van informatie en onderzoeksresultaten en contacten tussen onderzoekers te bevorderen. De VOGON stimuleert verbreding en verdieping van kennis van economische, sociologische, bestuurskundige en juridische en technische aspecten van onroerend goed. Hiertoe organiseert de VOGON studiemiddagen, symposia en discussiebijeenkomsten en ondersteunt de VOGON publicatie van onderzoeksresultaten via onder meer het tijdschrift Real Estate Research Quarterly.
 

Wat biedt het VOGON lidmaatschap?

  • Een abonnement op het tijdschrift Real Estate Research Quarterly, waarvan de VOGON eigenaar en mede uitgever is.
  • Vogon studiemiddagen zijn vrij toegankelijk voor leden en vinden driemaal per jaar plaats. Hierbij staat het voeren van een diepgaande discussie over een actueel thema centraal.
  • Het Vogon symposium. Dit vindt ieder jaar in november plaats en staat ook open voor niet-leden. De thema's van de afgelopen jaren waren o.a.: winkelplanning, indirect vastgoed, industrieel vastgoed, de particuliere belegger, financiering van vastgoed en nieuwe verhoudingen in de kantorenmarkt. Vogonleden kunnen tegen sterk gereduceerde prijs aan het symposium deelnemen.
  • Toegang tot fulltext artikelen in pdf van de meest recente jaargangen van Real Estate Research Quarterly (na inloggen).
  • Contacten via de VOGON met buitenlandse onderzoekers en gelijksoortige organisaties. Korting op het jaarlijkse European Real Estate Society (ERES) congres.

Lidmaatschap van de VOGON
Voor lidmaatschap komen in aanmerking: onroerend goed professionals uit binnen- en buitenland, die affiniteit hebben met onderzoek en beschikken over de nodige werkervaring op dit terrein. Te denken valt aan vastgoedmensen verbonden aan universiteiten en/of hogescholen, beleggings- en financiële instellingen, projectontwikkelaars, woningcorporaties, onderzoeksbureaus, makelaars en de overheid. Bij de VOGON staan kennisuitwisseling en discussie voorop. Van de leden wordt dan ook een actieve inbreng verwacht in de vorm van presentaties, publicaties en inbreng in discussies.
 
De contributie voor het jaar 2017-2018 bedraagt €160. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de VOGON (Ciska Damen, telefoon: 020-6681129,  e-mail:c.damen@asre.nl of u kunt zich aanmelden via de VOGON website: www.vogon.nl

Award
De VOGON Research Award is een stimuleringsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de Vereniging voor Ontroerend Goed Onderzoekers Nederland aan het best beoordeelde vastgoedpublicatie in Nederland. De Award wordt toegekend door een jury van Nederlandse vastgoeddeskundigen. Er wordt één winnaar gekozen en twee (kan ook 1 zijn) eervolle vermeldingen. De Award wordt uitgereikt tijdens het jaarlijks VOGON-symposium

Bij de selectie van de beste artikelen worden de volgende criteria gehanteerd:

  • relevantie en bruikbaarheid voor de Nederlandse vastgoedmarkt;
  • vernieuwend dan wel origineel qua aanpak, thematiek of invalshoek;
  • gebaseerd op eigen onderzoek, op secundaire analyse dan wel een kritische reflectie;
  • hoge mate van consistentie en toegankelijkheid

 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid.
Ok