,

Maarten Donkers: Terugblik op 2021

Wat een jaar! ‘Hybride’ komt het meest in de buurt. Ondanks alle onzekerheden door corona zijn we erin geslaagd een aantal mooie evenementen te organiseren en publicaties te maken. Dank aan alle actieve vrijwilligers die dit mogelijk maakten, in het bijzonder de activiteitencommissie en redactieraad van Real Estate Research Quarterly.

Met gepaste trots kijken we terug op inhoudelijk bijzonder interessante en goed georganiseerde kennisbijeenkomsten, zoals het voorjaarssymposium Gezond Vastgoed, de studieochtend Scienceparken en het lustrumcongres eind november over de woningmarkt. In de tussentijd werd ook het Talentseminar voor nieuw vastgoedtalent georganiseerd. Vier mooie events in een coronajaar! Met naast inhoud ook ruimte voor ontmoeting.

Er zijn daarnaast drie uitgaven voor Real Estate Research Quarterly uitgebracht, een nieuwe is gepland. De redactie is erin geslaagd een combinatie uit te brengen van themanummers (gezondheid, taxaties) en afzonderlijke artikelen. Heel veel dank aan de redactie en de auteurs die het samen mogelijk maken om richting te geven aan vastgoedonderzoek van praktisch-wetenschappelijke aard. Vanuit VOGON dragen we daarnaast het sectorbreed wetenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Vastgoed met Veerkracht’ een warm hart toe. Dit programma dat een paar jaar geleden door VOGON is geïnitieerd, is in december ingediend bij de NWO.

Vastgoed met veerkracht
In Vastgoed met Veerkracht trekken we op met programmaleider prof. dr. ir. Vincent Gruis. Vincent heeft zich jarenlang actief ingezet voor VOGON. In mei hebben we afscheid genomen van Vincent als bestuurslid. Veel dank voor alle inzet. In het bestuur zijn daarnaast een aantal andere mutaties geweest. Na ruim negen jaar heeft Cor Worms in september het voorzitterschap overgedragen aan Maarten Donkers. Cor blijft wel bestuurslid (activiteitencommissie) en heel veel dank ook aan Cor voor de tomeloze inzet in zijn periode als voorzitter. Als eerste activiteit heeft Maarten in de afgelopen maanden – met de andere bestuursleden en de raad van advies – gewerkt aan een nieuwe strategie voor de komende jaren. Tijdens het dertigjarig bestaan in november is dit tijdens het symposium met jullie gedeeld.

Nieuwe gezichten
Tot slot ook goed om te weten dat VOGON ondersteund wordt door twee nieuwe gezichten. Astrid Geerlings is sinds september onze nieuwe ambtelijk secretaris. Johannes van Bentum ondersteunt ons sinds oktober bij de redactie van Real Estate Research Quarterly en de communicatie. Nieuw bloed, nieuwe ideeën en een koers voor de komende jaren: we hebben er zin in!