,

Nieuw bestuurslid VOGON: Maarten Donkers

Het bestuur heeft Maarten Donkers, Hoofd Kennis en Portefeuillestrategie van Rabobank Real Estate Finance, als nieuw bestuurslid van de VOGON voorgedragen aan de digitaal gehouden Algemene Ledenvergadering medio mei jl. Maarten heeft enthousiast gereageerd op het verzoek van het bestuur. Hij is al heel lang een loyaal, actief en gezaghebbend VOGON-lid en kent derhalve de VOGON goed. Ook de Algemene Ledenvergadering heeft met deze voordracht ingestemd.

Maarten (50) studeerde Algemene Economie aan Tilburg University en specialiseerde zich in de richting Regionale Economie en Economische Geografie. Na zijn studie heeft hij zich verder toegelegd op vastgoedmarktonderzoek. Eerst bij twee adviesbureaus (Buck Consultants International in Nijmegen en Ecorys in Rotterdam) en sinds 2001 werkt Maarten Donkers bij de Rabobank Groep. Eerst als Hoofd Research bij vastgoedfinancier FGH Bank en sinds 2016 als Hoofd Kennis en Portefeuillestrategie bij Rabobank Real Estate Finance. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de financieringsportefeuille van ruim 20 miljard euro.

Sinds 2001 is Maarten Donkers verantwoordelijk voor de jaarlijkse visie van de Rabobank Groep op de markt voor commercieel vastgoed (Rabobank Vastgoedbericht). Hierin worden de verwachtingen voor de vastgoedmarkt uiteengezet, worden de diverse vastgoedsectoren geanalyseerd en wordt relevante informatie over ca. 40 gemeenten in Nederland gedeeld. Binnen de VOGON is Maarten Donkers sinds 2017 lid van de Redactie van de Real Estate Research Quarterly. Daarnaast is hij als gastdocent verbonden aan onder andere de Amsterdam School of Real Estate (Marktanalyse Kantorenmarkt, MRE en MSRE), Tias (gastcollege Vastgoedsturing en Data) en de Vastgoed Business School (gastdocent opleiding Vastgoedmanagement). Zijn actuele visie op vastgoed is maandelijks terug te lezen in een column die hij verzorgd voor Vastgoedmarkt.

Maarten is getrouwd met Angelique en heeft twee dochters. Hij woont in Tilburg.

Het VOGON bestuur