Nieuwe editie Real Estate Research Quarterly

In de nieuwe editie van Research Real Estate Quarterly volop aandacht voor de woningmarkt. Real Estate Research Quarterly is het kwartaalblad van de Vereniging van Vastgoedonderzoekers Nederland (VOGON).

Prof. dr. Peter van Gool schreef op basis van zijn afscheidscollege een artikel over de wooncrisis. Hij stelt en beantwoordt vragen als ‘Is er wel een crisis?’, ‘Wat zijn crisisverschijnselen?’, ‘Doen deze zich ook voor?’ en ‘Wie zijn schuldig aan de crisis?’. Hij constateert dat de politiek meer belang heeft bij het pamperen van de insiders – de zittende bewoners – dan het oplossen van de problemen van de outsiders, de woningzoekenden. De kans dat overheidsbeleid bijdraagt aan het slagvaardig oplossen van het woningtekort is volgens hem daarmee klein.

Koopstarters komen minder aan de bak
Onderzoeker Lianne Hans van het Kadaster buigt zich over de segregatie in de woningmarkt. Door de prijsstijging op de woningmarkt, gecombineerd met een aanscherping van leennormen, komen jonge koopstarters steeds minder aan de bak op de woningmarkt. Dit leidt tot ruimtelijke segregatie en aanhoudende prijsstijgingen in populaire wijken, terwijl prijzen in ‘arme wijken’ achterblijven.

Junior projectontwikkelaar Joep Bastiaans bij AM Gebiedsontwikkeling deed uitgebreid onderzoek naar de bewonerstevredenheid van 55+’ers in drie projecten waarin een corporatie of commerciële partij het initiatief nam voor een collectieve woonvorm: de Knarrenhof in Zwolle, ParkEntree in Schiedam en Life in Amsterdam. Hij ondervroeg bewoners – kopers en huurders – naar hun redenen om naar het complex te verhuizen, de tevredenheid over de woonvorm, het gevoel van gemeenschappelijkheid en de ervaren voordelen ten opzichte van de vorige woning.

Flippers op de woningmarkt
Het gemiddelde rendement van een geflipte woning is 7,81% hoger dan dat van een niet-geflipte woning en loopt op tot 12,43% voor kopers die tussen 1993 en 2019 vijf of meer woningen flipten. Flippen staat in dit geval voor het kopen, opknappen en binnen 6 maanden doorverkopen van een woning. Het fenomeen wordt beschreven door vastgoedonderzoeker Arjan de Leuw, analist bij De Nederlansche Bank.

De RERQ-editie eindigt met een inhoudelijk verslag van de online studiemiddag ‘Science parks: vastgoedconcept of instrument voor innovatiebevordering?’ waar vier sprekers hun praktische én wetenschappelijke inzichten rond het onderwerp.

Download hier de complete editie.

Over Real Estate Research Quarterly
Real Estate Research Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector. Daarnaast worden in het kwartaalblad wetenschappelijke inzichten toegepast om aanbevelingen te doen voor commerciële vastgoedpartijen, overheden, maatschappelijke instellingen en vastgoedopleidingen. Het biedt een podium voor analyses en discussies die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector.