,

Onderzoek naar de-urbanisatie door corona wint VOGON Research Award 2022

Nando Slijkerman en zijn co-auteurs Christian Lennartz en Trond Husby zijn winnaar van de VOGON Research Award 2022 voor hun artikel ‘Ruimtelijke woonvoorkeuren en regionale prijsverschillen tijdens de coronapandemie’, gepubliceerd in de decembereditie 2021 van het kwartaalblad Real Estate Research Quarterly (RERQ).

De VOGON Research Award 2022 werd 22 april 2022 uitgereikt tijdens een drukbezochte studiemiddag over vastgoed als dienst, georganiseerd door de Vereniging van Vastgoedonderzoekers Nederland (VOGON) in Rotterdam. Juryvoorzitter professor dr. Theo Arentze, hoogleraar Vastgoedmanagement en -ontwikkeling aan de Technische Universiteit van Eindhoven, feliciteerde de auteurs. “De jury roept de zorgvuldigheid van de analyses. Op basis van gedegen onderzoek geeft deze studie als één van de eerste input aan dit veelbesproken en relevante onderwerp.”

In hun artikel ontzenuwen de auteurs op basis van wetenschappelijk onderzoek de populaire stelling dat de trek uit stedelijke gebieden tijdens de coronapandemie is aangewakkerd door de nieuwe mogelijkheden van thuiswerken. Deze de-urbanisatie is volgens hen onderdeel van een bestaande trend. De trek uit de stad wordt vooral veroorzaakt, zo tonen zij aan, door de oplopende woonlasten in grootstedelijke gebieden.

Nando Slijkerman schreef het artikel als werkstudent bij het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag. Christian Lennartz en Trond Husby zijn wetenschappelijk onderzoekers bij het wooncluster van de sector Verstedelijking en Mobiliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag

Lees hier het artikel uit RERQ

De juryleden van de VOGON Research Award 2022 waren Theo Arentze, (voorzitter, TU Eindhoven) Maarten Jennen (PGGM), Hilde Remøy (TU Delft) en Dick Vos (VMC Invest).

Op de foto
Namens de prijswinnaars neemt Nando Slijkerman bloemen aan van juryvoorzitter Theo Arentze (links).

Juryrapport VOGON Research Award 2022

Tekst uitgesproken door juryvoorzitter professor dr. Theo Arentze, hoogleraar Vastgoedmanagement en -ontwikkeling aan de Technische Universiteit van Eindhoven.

“Er zijn, nu misschien wel meer dan ooit, veel actuele vraagstukken die de aandacht van vastgoedonderzoek vragen: de oververhitte woningmarkt, de impact van corona op de vraag naar vastgoed, de toenemende urgentie van de energietransitie, de snelle ontwikkeling in kunstmatige intelligentie die nieuwe methoden van onderzoek mogelijk maken, en meer. De papers die in de afgelopen jaargang van RERQ zijn verschenen weerspiegelen deze actualiteit.

De bijdragen zijn divers en variëren in onderwerp van taxatie tot marktanalyse, en van kwaliteit van leef- en werkomgevingen tot stedelijke planningsvraagstukken. De bijdragen laten zien dat vastgoedonderzoek zijn belangrijke rol voor de vastgoedpraktijk waarmaakt, door nieuwe inzichten te verschaffen. Soms betekent dat onderbouwing van wat we al meenden te weten en andere keren nuancering of juist weerlegging daarvan.

De jury van de VOGON Research Award heeft zich ook dit jaar gebogen over de vraag welk paper in Real Estate Research Quaterly in aanmerking komt voor de VOGON Award. Dit jaar hebben we alle bijdragen uit de jaargang 2021 (nummers 2, 3 en 4) bestudeerd. We hebben gelet op de relevantie voor de vastgoedpraktijk en de methodologische verantwoording. De jury heeft eerst uit het totaal van 15 bijdragen een shortlist opgesteld. Op de shortlist staan, in volgorde van verschijnen, de volgende drie papers:

  • “Towards Automating Commercial Real Estate Valuations?”, door Bas Hilgers, Jurre Brantsma en Jacques Boeve
  • “Relatie tussen stedelijkheid en brede welvaart niet vanzelfsprekend”, door Rogier Aalders, Maarten Donkers, Sjoerd Hardeman, Otto Raspe
  • “Ruimtelijke woonvoorkeuren en regionale prijsverschillen tijdens de coronapandemie”, door Nando Slijkerman, Christian Lennartz en Trond Husby

Uit deze drie genomineerden heeft de jury vervolgens het award-winnende paper geselecteerd, dat ik nu bekend zal maken. De VOGON Award 2022 wordt uitgereikt aan:

“Ruimtelijke woonvoorkeuren en regionale prijsverschillen tijdens de coronapandemie”, door Nando Slijkerman, Christian Lennartz en Trond Husby

In deze studie stellen de auteurs de vraag in hoeverre de coronapandemie, met thuiswerken als nieuwe norm, in Nederland heeft geleid tot een trek uit de stedelijke gebieden. Op basis van een zorgvuldige analyse van woningtransactie data van de afgelopen jaren komen de onderzoekers tot de conclusie dat de trend van trek uit de stad zich al vóór corona had ingezet en dat, als er al een invloed van corona is, die tot uitdrukking komt in de voortzetting van die trend. De commissie roemt de zorgvuldigheid van de analyses en besprekingen. Er wordt algemeen veel beweerd over de invloed van corona. Op basis van gedegen onderzoek, geeft deze studie, als één van de eerste, belangrijke input aan dit veelbesproken en relevante onderwerp.”