Bestuur en Secretariaat

Bestuursleden

Voorzitter Cor Worms corworms@hotmail.com
Penningmeester Han Olden h.olden@uu.nl
Lid Martijn Droës M.I.Droes@uva.nl
Lid Vincent Gruis v.h.gruis@tudelft.nl
Lid Rianne Appel h.a.j.a.appel@bwk.tue.nl
Lid  en tevens voorzitter RERQ Jan Rouwendal jrouwendal@feweb.vu.nl
     

Secretariaat

ambtelijk secretaris: voor informatie, lidmaatschap, beëindiging, sponsoring etc.. Ciska Damen VOGON
p/a: Amsterdam School of Real Estate
Postbus 140 
1000 AC Amsterdam, tel. 020-6681129
www.vogon.nl
c.damen@asre.nl

Activiteitencommissie

  Rianne Appel h.a.j.a.appel@bwk.tue.nl
  Pieter-Bart Visscher pbvisscher@gmail.com
  Jeffrey Boerebach jeffrey.boerebach@redevco.com
  Michel Knoppel m.knoppel@gmail.com
     
  Stefan Suurmond stefan.suurmond@ing.nl
  Robert Mackaaij rcmackaay@hotmail.com
  Rick van Zwet rickvanzwet@gmail.com

Jury Vogon Award

Voorzitter Arno v.d. Vlist a.j.van.der.vlist@rug.nl
  Steven Lucas steven.lucas@loyensloeff.com
  Dick Vos vos@vmc-invest.nl
  Theo Arentze t.a.arentze@tue.nl
     
E-mailadres VOGON (redactie/call for papers, etc)   info@vogon.nl

Forumbeheer (LinkedIn)

  Hilde Remoy h.t.remoy@tudelft.nl

Achtergrond en doelstellingen

De Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) is opgericht om de uitwisseling van informatie en onderzoeksresultaten en contacten tussen onderzoekers te bevorderen. De VOGON stimuleert verbreding en verdieping van kennis van economische, sociologische, bestuurskundige, financiële, ruimtelijke en juridische aspecten van onroerend goed. Hiertoe organiseert de VOGON studiemiddagen, symposia en discussiebijeenkomsten en ondersteunt de VOGON publicatie van onderzoeksresultaten via onder meer het tijdschrift Real Estate Research Quarterly.
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid.
Ok