Een volledig circulaire bouweconomie in 2050. Om deze ambitie te bereiken zijn nieuwe marktmodellen en vastgoedstrategieën nodig.

Meld je hier aan voor deelname

De bouwsector staat voor een enorme transitie. Om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, moet de gebouwde omgeving zo worden ontwikkeld dat straks alle materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en er geen fossiele energiebronnen meer worden gebruikt. De ambitie is dat uiterlijk in 2050, maar liever veel eerder, de gebouwde omgeving circulair is.

Om deze ambitie te bereiken zijn nieuwe marktmodellen en vastgoedstrategieën nodig. Kennisontwikkeling en innovatie zijn daarom cruciale onderdelen van het pad naar milieuvriendelijke en circulaire nieuwbouw en verbouw. Op de Nederlandse Universiteiten en Hogescholen lopen verschillende onderzoeksprogramma’s, die gericht zijn op de mogelijkheden een circulaire bouweconomie te realiseren. Daarnaast zijn er inmiddels praktijkvoorbeelden, die inzicht geven in de succes- en faalfactoren.

Tijdens de studiemiddag komen de resultaten van recent uitgevoerd toegepast wetenschappelijk onderzoek en de praktijkervaringen aan de orde. Koen Dittrich (Hogeschool van Rotterdam) bijt het spits af en gaat in op zijn onderzoek naar nieuwe circulaire verdienmodellen en ketensamenwerking in de (woning)bouw. Daarna vertelt Maarten Markus (AM Gebiedsontwikkeling) aan de hand van praktijkvoorbeelden alles wat je moet weten over de business case van circulair ontwikkelen. Vervolgens gaat Hilde Remøy in op het hergebruik van hetgeen wat we al hebben: transformatie! Hilde licht haar bevindingen toe, onder andere die ze heeft gepubliceerd in haar recent gelanceerde boek.

Het bestuur en de VOGON activiteitencommissie verwelkomen jullie op deze studiemiddag met boeiende inzichten en interactieve gesprekken. Graag ontvangen we jullie op donderdag 21 maart om 14.30 uur bij NEXT Delft op de campus van de TU Delft, waarna we om 15:00 van start gaan.

Programma:

14.30 – 15.00 Inloop
15.00 – 15.10 Opening dagvoorzitter
15.10 – 15.40 Koen Diettrich (Hogeschool van Rotterdam)
15.40 – 16.10 Maarten Markus (AM Gebiedsontwikkeling)
16.10 – 16.50 Hilde Remøy (TU Delft)
16.50 – 17.00 Wrap-up dagvoorzitter
17.00 Borrel

Meld je hier aan voor deelname

Locatie: NEXT Delft, Molengraaffsingel 8, 2629 JD Delft (TU Delft Campus)

Kosten: De toegang voor VOGON-leden is gratis. Niet-leden betalen 150 euro, exclusief btw. Hierbij is het lidmaatschap voor de rest van het jaar inbegrepen. Introducés krijgen eenmalig een korting van 50%.

Sprekers: