Tag Archief van: ASRE

Professor dr. Arno van der Vlist (1971) wordt algemeen directeur van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). De raad van commissarissen heeft hem in deze functie benoemd per 1 januari 2024. Van der Vlist blijft verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als hoogleraar Vastgoedontwikkeling.

Van der Vlist volgt in deze functie drs. Leo Uittenbogaard op die sinds de oprichting in 1989 aan de ASRE is verbonden, vanaf 1996 als algemeen directeur. De ASRE is de academische opleidingspartner van vastgoedprofessionals in elke fase van hun carrière. Het doel is hen op te leiden om verantwoorde investeringsbeslissingen te nemen over de duurzame inrichting en het gebruik van de gebouwde omgeving.

Voorzitter Jaco Meuwissen van de raad van commissarissen kijkt uit naar de samenwerking met Van der Vlist. “Hij beschikt over de kwaliteiten om sturing te geven aan de verdere vorming van vastgoedprofessionals aan de ASRE. Dit is the best of two worlds: met zijn ervaring als hoogleraar en als directeur Graduate Studies, zijn praktische inslag in het wetenschappelijk onderzoek en zijn praktijkervaring kan hij de verspreiding van vastgoedkennis verder verbeteren – in de vastgoedsector, bij overheden, ministeries en in de wetenschap.”

Van der Vlist verheugt zich op de samenwerking met de collega’s bij de ASRE en de vele docenten uit wetenschap en vastgoedpraktijk. “We staan voor complexe maatschappelijke opgaven die veel kennis en kunde vragen. Daarvoor moeten we een gezamenlijke aanpak ontwikkelen die we doorgeven aan een nieuwe generatie vastgoedprofessionals.”

Dr. Arno van der Vlist is sinds 2008 hoogleraar Vastgoedontwikkeling bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij leidinggeeft aan het Real Estate Centre. De afgelopen 15 jaar werkte hij in verschillende functies binnen de universiteit. De vastgoedpraktijk leerde hij kennen bij het voormalige Kristal Projectontwikkeling, een gemeenschappelijke onderneming van zes grote woningcorporaties in de Randstad. Van der Vlist promoveerde in 2001 in de economische wetenschappen aan de VU in Amsterdam.

Beeld: Johannes van Bentum

Dirk Rompelman heeft zijn tussen 1969 en 2023 opgebouwde persoonlijke archief met vastgoeddocumentatie overgedragen aan de bibliotheek van de Amsterdam School of Real Estate. Met de overdracht is de toegankelijkheid van de betrokken informatie op lange termijn gewaarborgd.

Het archief beslaat een periode van ruim 55 jaar en omvat onder meer de artikelen over vastgoed die Rompelman vanaf begin 1969 tot het voorjaar van 1974 schreef voor Het Financieele Dagblad (nu FD), waaronder het eerste artikel dat in Nederland verscheen over de vraag- en aanbodverhoudingen en prijsontwikkeling in de commerciële gebouwensector.

Deel van het archief zijn de jaarboeken 1974 tot en met 2020 met alle edities van het mede door Rompelman opgerichte vakblad Vastgoedmarkt en de gelieerde VGM Info Service 1980-1995 met daarin per jaar het Nederlandse geografische transactie-archief. Daarnaast omvat het archief een groot aantal documenten die inzicht geven in de marktontwikkeling en de positie van Nederlandse en buitenlandse vastgoedpartijen.

Honorary fellow
Dirk Rompelman werd in 1996 door de ASRE benoemd tot honorary fellow. Hij werkte van 1966 tot 1974 als redacteur bij Het Financieele Dagblad, waar hij het initiatief nam voor de berichtgeving over commercieel onroerend. In 1974 was hij medeoprichter van de vaktitel Vastgoedmarkt en was tot 1996 hoofdredacteur. Sindsdien is hij aan het vakblad verbonden als medewerker en adviseur.

Het Rompelman-archief is vanaf 1 juli 2023 toegankelijk via de catalogus op vastgoedbibliotheek.nl, vertelt ASRE-bibliothecaris Herbert Fens. “Het toegankelijk maken van de onderliggende stukken wordt een langduriger project. Het grootste deel van het archief zal alleen op afspraak bij de ASRE kunnen worden ingezien.” De bibliotheek van de ASRE is doorgaans op werkdagen geopend van 9.00 tot 18.00 uur.

Vastgoedbibliotheek.nl
Vastgoedbibliotheek.nl is gespecialiseerd in onderzoeksresultaten met betrekking tot vastgoedmarkten. De database bevat meer dan 50.000 Nederlandse en internationale titels. Die is daarmee een onmisbare bron voor onderzoekers, beleidsmedewerkers en studenten die in hun onderzoek een koppeling willen maken met de economische en institutionele aspecten van vastgoedmarkten.

Algemeen directeur Leo Uittenbogaard van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) zal zijn functie in september 2023 na 34 jaar overdragen aan een opvolger. Uittenbogaard is sinds de oprichting in 1989 aan de ASRE verbonden en was onder meer betrokken bij het ontstaan van VOGON.

Uittenbogaard is naar eigen zeggen slechts één van de omstanders geweest rond de wieg van VOGON, de grote trekkers waren hoogleraar Bert Kruijt van de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Barry Needham van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een velangrijke rol werd in zijn herinnering ook gespeeld door de toenmalige promovendus Robert Lie, die het eerste VOGON-symposium organiseerde met als thema de vraag welke partijen de cycli in de vastgoedmarkt kunnen beteugelen. “De financiers”, herinnert Uittenbogaard zich het antwoord.

Aanleiding voor Uittenbogaards functiewijziging bij de ASRE is zijn wens andere dingen te gaan doen. “Ik ben nog fit en wil mij meer richten op vakinhoudelijke vraagstukken. Daarvoor blijf ik op project- en adviesbasis aan de ASRE verbonden. Het is nu een goed moment, de ASRE staat als een huis”, zegt Uittenbogaard over zijn besluit.

De ASRE-commissarissen zijn inmiddels een procedure gestart voor het vinden van een geschikte opvolger. Daarbij wordt het instituut voor Vastgoedkunde bijgestaan door het executive search-bureau Holtrop Ravesloot in Amstelveen.

Uittenbogaard startte zijn carrière bij de ASRE als coördinator bij – toen nog – de Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde (SBV). Hij werd in 1996 algemeen directeur van het gespecialiseerde opleidingsinstituut voor de vastgoedsector, dat in 2004 zijn huidige naam kreeg: Amsterdam School of Real Estate.