Tag Archief van: duurzaamheid

Er zijn extra richtlijnen nodig voor het eenduidig waarderen van duurzame woningcomplexen door vastgoedtaxateurs. In de huidige praktijk levert de taxatie van eenzelfde complex door verschillende taxateurs uiteenlopende waarden op. Extra regels van organisaties als het NRVT, RICS of TEGoVA zouden taxateurs helpen om tot een eenduidige waardering te komen.

Dit constateren Larissa Cordewener en Martijn Dröes in hun artikel ‘Hoe implementeert de taxateur de waarde van duurzaamheid?’ in het kwartaalblad Real Estate Research Quarterly van de Vereniging van Onroerendgoed-onderzoekers Nederland. Voor de particuliere markt is er al veel onderzoek gedaan naar de invloed van het energielabel, verduurzaming en het effect hiervan op de waarde van een woning, constateren de auteurs. Voor professionele beleggers is het nog steeds onzeker of investeringen in duurzaamheid zich vertalen in een hogere waarde van het vastgoed.

Uit het onderzoek blijkt dat eenduidige richtlijnen en standaarden ontbreken voor het waarderen van duurzaamheid door taxateurs. Instanties als het Nederlands Register van Vastgoedtaxateurs (NRVT), The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) of The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA) zouden die kunnen opstellen. Daarbij zijn vuistregels als ‘een wooncomplex met energielabel A is tien procent meer waard dan een wooncomplex met energielabel F’ onvoldoende. Hierin spelen namelijk ook zaken als de markt, locatie, sector en tijd een rol.

Wel zouden volgens de auteurs richtlijnen kunnen bepalen welk energielabel als standaard wordt gekozen, waarna afslagen en opslagen in bepaalde parameters worden gebruikt als een wooncomplex van dit energielabel afwijkt. Daarvoor moet wel eerst meer duidelijkheid komen over de kosten van het verduurzamen van een wooncomplex. Dit kan worden opgenomen in publieke bronnen en data die door de taxateur worden gebruikt.

Download hier de pdf met het volledige artikel.

Praktijkbijdrage

Het artikel van Cordewener en Dröes is de eerste zogeheten praktijkbijdrage in het tijdschrift Real Estate Research Quarterly. Het gaat om een nieuw type artikel waarin niet een wetenschappelijk onderzoek centraal staat, maar waarin vraagstukken en ontwikkelingen uit de praktijk in de vastgoedsector worden beschreven.

Over de auteurs

Larissa Cordewener RT MSc MSRE is associate director Valuation & Advisory bij de internationale vastgoedadviseur CBRE. Dr. Martijn Dröes is universitair hoofddocent aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam en research fellow aan de Amsterdam School of Real Estate.

Dit najaar verschijnt een themanummer van de VOGON-uitgave Real Estate Research Quarterly (RERQ) over energietransitie. De uitgave heeft als werktitel: De menselijke kant van energietransitie in gebouwen: data, digitale tools en gedrag. De editie komt tot stand in samenwerking met de Technische Universiteit Eindhoven. Het initiatief wordt ondersteund door NWO Transitie en gedrag en RVO Duurzaam Bouwen.

De uitgave bundelt de recentste hands-on inzichten voor lokale overheden, woningcorporaties, vastgoedprofessionals en andere belangstellenden. De uitgave die gepland staat voor het najaar van 2023 krijgt een vervolg in een zogeheten community of practice-symposium dat begin 2024 wordt gehouden.

Miljoenen gebouwen in Nederland moeten worden verduurzaamd. De snelheid waarmee deze transitie zich voltrekt, wordt bepaald door mensen: eigenaren, bewoners, beheerders. Maar hoe ondersteun je deze bonte mix van betrokkenen optimaal, met elk een eigen voorkeur voor milieu, comfort en kosten? Lees dit themanummer voor de best practices, gebaseerd op gedragswetenschap, data analytics en webtools.

In het themanummer tref je antwoorden op onder meer de volgende vragen:

  1. Hoe kan online cocreatie het draagvlak voor energierenovaties versterken? Denk aan vroege participatie, webplatforms en virtual reality.
  2. Hoe ontstaat onduurzaam gedrag in energiezuinige woningen en hoe groot is de schade?
  3. Gaan milieuwinst en energiearmoede-bestrijding hand in hand bij verduurzaming of moeten keuzes worden gemaakt?

Wil je meer weten over deze uitgave of het symposium? Neem dan contact op met dr. Ioulia Ossokina (i.v.ossokina@tue.nl, TU Eindhoven) of prof. Jan Rouwendal (j.rouwendal@vu.nl, VOGON/RERQ).

Beeld: powerhouseeurope.eu, tinkerprograms.com