Tag Archief van: Eric Koomen

Tijdens het digitale Symposium op 19 maart heeft de jury de winnaars bekend gemaakt van de VOGON Research Award 2020, een stimuleringsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de VOGON aan de beste beoordeelde vastgoedpublicaties in Real Estate Research Quarterly.

De Award 2020 wordt uitgereikt aan het paper ‘Stedelijke centra magneten voor woningen’ door Eric Koomen en Dani Broitman. De studie van de auteurs levert een bijdrage aan het maatschappelijke debat over woningbouwproductie. De Commissie roemt de heldere analyse alsook de interessante vraagstelling en de vertaalslag naar de vastgoedpraktijk. Daarbij is de methode wetenschappelijk verantwoord. De Commissie feliciteert de winnaars van harte! 

U kunt hier het artikel teruglezen. 

Risicospreiding

Het juryverslag 2020 – Risico’s kunnen zich soms onbedoeld opstapelen, waardoor zoals in geval van sneeuw in de bergen er lawinegevaar ontstaat. Vandaar dat risicospreiding van alle tijden en plaatsen is. Dat geldt voor vastgoedportefeuilles niet anders. Vanuit dit perspectief hebben we als Commissie dit jaar eens naar de portefeuille van inzendingen gekeken.

We zijn op zoek gegaan naar papers die ons helpen voorbereiden op de toekomst. Welke papers in aanmerking komen hangt sterk af van het perspectief. De ene vastgoedonderzoeker stelt de casuistiek centraal. De ander gaat voorbij aan de casuistiek en richt zich veeleer op het doen van generalisaties.

Welke vraagstukken komen op ons af? Het vastgoedonderzoek zoals gepubliceerd in RERQ geven een interessant beeld van actuele vraagstukken, zoals de energietransitie en de problemen die daarbij spelen, planning van nieuwbouwlocaties, recente ontwikkelingen op de huurmarkt en de invloed van de Corona crisis op vastgoedwaarde.

De Award Commissie heeft enkele jaren geleden de volgende criteria vastgesteld: i.) Methodologisch verantwoord en ii.) Relevant voor de vastgoedpraktijk. De Award commissie heeft zich ook dit jaar gebogen over de vraag welk paper in Real Estate Research Quarterly in aanmerking komt voor de VOGON Award 2020. Dit jaar hebben we alle bijdragen uit de jaargang 18 (nummer 3) en jaargang 19 (nummer 1, 2 en 3) grondig bestudeerd en geclassificeerd.

Risico’s kunnen zomaar opstapelen en diversificatie kan helpen, zo merkten we eerder op. Enige dynamiek in de Commissie kan daarbij geen kwaad. We zijn blij dat we als Commissie in Maarten Jennen (PGGM) een opvolger van Steven Lucas (Loyens Loeff)  gevonden hebben. Ik zwaai nu ook  af! Ik ben blij dat Hilde Remoy (TuDelft) de Award commissie zal gaan versterken.

VOGON Award Commissie

Dick Vos MRE, VMC Invest,
Maarten Jennen, PGGM,
Prof Theo Arentze, Technische Universiteit Eindhoven,
Prof Arno van der Vlist, Rijksuniversiteit Groningen

Een belangrijk deel van de woningbouwproductie sinds 2000 is gerealiseerd binnen bestaand stedelijk gebied. En binnen die gebieden blijken de stedelijke centra populaire locaties voor nieuwe woningeenheden. Een gedetailleerde analyse van lokale veranderingen in de 15 grootste historische steden in Nederland laat zien dat woningdichtheden en – in mindere mate – inwonerdichtheden dichter bij het centrum sterker toenemen dan daarbuiten. Dit artikel beschrijft hoe dat onderzocht is en gaat kort in op de factoren die hierbij van belang zijn.

Introductie In het monocentrische stadsmodel worden stedelijke dichtheden verondersteld steeds lager te worden naarmate je verder van het centrum komt, zoals schematisch weergegeven in Figuur 1a. Dit basisidee is sinds het klassieke werk van Alonso (1964) stevig verankerd in de ruimtelijke economie en in talloze onderzoeken verder uitgewerkt en aangetoond (bijvoorbeeld Brueckner, 1987). Voor Nederland zijn dergelijke gradiënten in onder meer woningdichtheden en grondprijzen enkele jaren geleden nog beschreven in de Stad en Land studie van CPB (de Groot et al., 2010).

Lees hier het volledige artikel in PDF

Auteurs: Eric Koomen en Dani Broitman