Tag Archief van: Jan Rouwendal

In dit artikel bekijken we de ruimtelijke spreiding van supermarkten in Nederland. We richten de aandacht op twee aspecten. Is de spreiding van het aantal supermarkten evenredig aan die van de bevolking? En heeft de recente schaalvergroting, die we documenteren aan de hand van onze data, geleid tot een verschraling van de keuzevrijheid van de consument doordat meer lokale monopolies ontstonden? De analyses maken gebruik van een nieuwe dataset die alle Nederlandse supermarkten in de periode 1996-2018 omvat.

Supermarkten vormen een belangrijk element in het winkellandschap. De consument besteedt een fors deel van zijn budget in supermarkten. Bovendien functioneren supermarkten vaak als klantentrekkers (‘anchor stores’) voor de andere winkels in wijkwinkelcentra, zodat het publiek van die andere winkels deels bepaald wordt door het supermarktaanbod. In dit artikel bekijken we enkele aspecten van het aanbod van supermarkten in Nederland en recente ontwikkelingen in deze bedrijfstak. We richten de aandacht vooral op het verband tussen de bevolkingsspreiding en het supermarktaanbod en, daaraan gerelateerd, op de mogelijke eenzijdigheid daarin door ruimtelijke monopolievorming.

Voor het volledige artikel downloadt u de PDF.

Auteurs: Michiel Boonen en Jan Rouwendal

Deze publicatie is een eerste in een reeks van publicaties die Boonen en Rouwendal gaan schrijven over de Nederlandse markt voor supermarkten, de ruimtelijke evolutie daarvan en het al dan niet bestaan en gebruiken van monopolieposities. 

 

This paper is one of the first to investigate the presence of a monument premium for commercial real estate. We study a sample of offices located in monuments that were offered for rent and match them with offices without that status in the proximity. We find convincing evidence for a large premium, but only outside the Randstad area. The matching is crucial. Controlling for the age of the buildings and the treatment of service costs does not change our findings.
The absence of a monument premium in the Randstad area is a surprising finding. 

The value of historic buidings
Historic buildings are an important historic urban amenity. Such amenities contribute to an attractive living environment as can be verified by comparing the vivid centers of many older European cities that attract many tourists and the CBDs of many U.S. cities that are predominantly concentrations of employment. The desire to conserve older buildings is the main reason for listing them as monuments. The fact that they are regarded by many as attractive does not necessarily safeguard them from demolition as other uses of the land on which they sit may be regarded as even more profitable. Although this may suggest that listing has a negative impact on the value of real estate, empirical studies have often found that there is a premium associated with it. The probable explanation is that for many monuments the restrictions imposed by the protected status are not binding and that the monument status signals the valuable aspects of the building that explains the listing. The latter effect may be reinforced by eligibility for subsidies or favorable tax treatment that may be associated with monument status.

To read the full version of the article download the pdf

 

Authors: drs Jan-Hylke de Jong & prof dr Jan Rouwendal