Tag Archief van: kascommissie

Het bestuur van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) is op zoek naar een lid voor de kascommissie. Dit is een speciale, onafhankelijke commissie die de boekhouding van de vereniging controleert.

De belangrijkste taak van de kascommissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder geeft de commissie een oordeel over het gevoerde financiële beleid. In de afgelopen jaren vormden Thomas van Kuipers en Ed Nozeman de kascommissie. Nozeman heeft aangegeven het dit jaar voor het laatst te doen. Van Kuipers zal volgend jaar stoppen.

Het bestuur stelt voor om leden van de kascommissie vanaf nu voor maximaal twee jaar te benoemen. De bedoeling is ieder jaar een nieuw lid te benoemen ter vervanging van het lid uit de voorafgaande twee jaar. Daarmee is de continuïteit van de commissie gewaarborgd.

Kandidaten voor de kascommissie (2024 en 2025) kunnen zich uiterlijk 10 mei 2023 melden bij het secretariaat van de VOGON via info@vogon.nl. De benoeming vindt plaats tijdens de ALV op 11 mei 2023.