Tag Archief van: machinelearning

Het valt niet te ontkennen: taxaties zijn vaak onderwerp van gesprek. Of ze te hoog of te laag zijn, er is altijd wel wat over op- of aan te merken. Ongetwijfeld heeft dat te maken met het feit dat een taxatie een zo goed mogelijke schatting is van de ‘werkelijkheid’, die in de praktijk vrijwel altijd in meer of mindere mate afwijkt van een transactieprijs. Dat komt ook door het fenomeen van de ‘outliers’, een koper heeft een speciale reden waarom die een object graag wil hebben terwijl de marktwaarde vaak het beste wordt weerspiegeld door wat de Angelsaksen de ‘group of most motivated second buyers’ noemen, waarvan de biedingen meestal veel dichter bij elkaar liggen. Kortom, er is altijd wel wat over taxaties op te merken.

Het rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) ‘De kwaliteit en onafhankelijkheid van woningtaxaties’, (2019) nam de woningtaxaties in een analyse onder de loep. De voornaamste conclusies uit dat rapport waren dat:
a. woningtaxaties t.o.v. de koopsom systematisch hoger uitkomen (gemiddeld ca. 5%) zowel in een stijgende als in een dalende markt
b. taxateurs zich laten leiden door de koopsom
c. taxateurs door overwaardering niet onafhankelijk zijn
d. het taxatieproces onder zelfregulering niet goed werkt

Een NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) commissie bestaande uit leden van de NRVT Expert Commissies en experts van makelaarsorganisaties, heeft zich – op persoonlijke titel – hierover gebogen om na te gaan in hoeverre de uitkomsten en conclusies vanuit de praktijk waren te verklaren. Lees hier het hele artikel. 

Door Aart Hordijk, emeritus hoogleraar vastgoedtaxaties

 

De VOGON kijkt terug op zeer geslaagd Symposium (dd 8 nov jl) dat in het teken stond van Smart Technologies en real estate, een aandachtsgebied met fundamentele gevolgen voor het vastgoeddomein.

Wij bedanken onze leden graag voor hun komst en de Rabobank Eindhoven in het bijzonder voor het faciliteren (en de rondleiding) van de bezienswaardige en interessante locatie. Het pas twee jaar oude, technologische state-of-the-art gebouw ligt in Brainport Eindhoven. De stad met een High Tech Campus en, na een aantal jaren daartoe te zijn genomineerd, benoemd tot de “Smartest Region of the World” op het Intelligent Communicaty Forum in New York.

Geleid door dagvoorzitter Joris Winters (Arcadis) presenteerden de sprekers een boeiende, samenhangende top down structuur van inleidingen. Oana Druta van de TU Eindhoven schetste een sterk conceptueel beeld van Smart Cities, waarbij zij de scepsis en relativeringen die dergelijke concepten omgeven, niet onbesproken liet. Erik Ubels (CTO EDGE Technologies en ontwikkelaar van het Rabobank gebouw) ging, op een levendige wijze in op de met name heel praktische, hands on karakteristieken van Smart Buildings. Anicee Bauer (D/Dock) behandelde, mede aan de hand van bekende voorbeelden, een geheel nieuwe benadering van Smart Work Places, met name gestuurd vanuit aspecten van beleving en well-being. Peter van Tol (MN) nam, aan de hand van een sterk onderbouwd en statistisch-gedocumenteerde presentatie, de deelnemers mee naar de wereld van Smart (Real Estate) Investments en de invloed daarop van Smart Technologies, in het bijzonder van de razendsnelle ontwikkeling van smart- en big data. 

Het symposium werd afgesloten met een interactieve discussie onder leiding van Joris Winters tussen sprekers en deelnemers.

Uitreiking VOGON Research Award 2019

Een andere activiteit van VOGON is het publiceren van relevante vastgoedonderzoeken. Dit doen we via het tijdschrift Real Estate Research Quarterly. Tijdens het jaarlijkse Symposium reiken wij een Award uit voor ‘het beste’ artikel.
Juryvoorzitter Prof. dr. Arno van der Vlist heeft de VOGON Research Award 2019 uitgereikt aan Jeroen Beimer MSc MBA en Prof. Dr. Marc Francke voor hun artikel ‘Out-of-Sample House Price Prediction by Hedonic Proce Models and Machine Learning Algorithms’. Dit artikel, geplaatst in de Real Estate Research Quarterly van juli 2019, is gebaseerd op Jeroen Beimer’s MBA thesis onder supervisie van Marc Francke. De bijdrage van de auteurs gaat in op de problematiek van modelmatige taxaties. De jury roemt de heldere analyse alsook de interessante vraagstelling en praktische relevantie. Daarbij is de methode wetenschappelijk verantwoord. U vindt het artikel hier.