Tag Archief van: Minou Weijs

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VOGON is er unaniem ingestemd met de voordracht van het bestuur tot benoeming van Minou Weijs-Perrée, universitair docent aan de TU Eindhoven, en Michiel Daams, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, tot leden van het VOGON bestuur. Zij zullen resp. de portefeuille Events en de nieuwe portefeuille Communicatie en Werving beheren.  

Tegelijkertijd hebben wij afscheid genomen van Rianne Appel-Meulenbroek, die na maar liefst 12 jaar van grote, bepalende bijdragen aan beleidsvorming en activiteiten van de VOGON het stokje heeft overgedragen aan Minou Weijs. 

Ook hebben wij stilgestaan bij het afscheid, vanwege pensionering, van Ciska Damen, die 16 jaar lang op bevlogen, allesbeheersende en meelevende wijze onze ambtelijk secretaris is geweest. We verwachten veel van onze samenwerking met haar opvolgster, Sandy Snoeren.