Tag Archief van: Nationaal onderzoeksprogramma vastgoed

VOGON, de Technische Universiteit Delft in samenwerking met een groot aantal kennisinstellingen en marktpartijen, hebben in juni jl. hun gezamenlijk initiatief, het Nationaal Onderzoekprogramma Vastgoed met Veerkracht, voorgelegd aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De NWO coördineert namens het Ministerie de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) 2020 – 2025 van het kabinet. 

Positief advies
De NWO heeft laten weten dat hun Beoordelingscommissie een positief advies heeft gegeven aan de Programmacommissie NWA en nodigt VOGON/TU Delft e.a. uit om de onderzoeksaanvraag nader uit te werken. Na advies van deze Programmacommissie over deze uitwerking beslist de Raad van Bestuur NWO in de eerste helft van 2020 om onze aanvraag al of niet definitief goed te keuren en een NWA-budget ter beschikking te stellen. 

Onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag van Vastgoed met Veerkracht is hoe kunnen wij ons op een maatschappelijk relevante, praktisch-wetenschappelijke en interdisciplinaire wijze een tastbaar en beleidsgevoelig beeld verwerven van de op langere termijn structureel veranderende gebruiksstijlen en voorkeuren van gebruikers c.q. vragers naar vastgoed? Deze centrale vraagstelling sluit aan bij de NWA, binnen de routes “Smart Liveable Cities” en “Circulariteit”. Dit, in het licht van de vele fundamenteel veranderende omgevings-, sociaal-demografische en institutionele factoren die op de vraag naar vastgoed inspelen. 

Vervolgstappen  
Met deze positieve advisering is weer een belangrijke, positieve stap voorwaarts gezet! VOGON en TU Delft zijn weer aan zet en zullen op korte termijn de vervolgstappen kenbaar maken.

Op de hoogte blijven?
Wilt u meer weten over ons onderzoeksprogramma Vastgoed met Veerkracht? Blijf ons volgen via de VOGON kanalen of stuur een e-mail met uw vraag.