Tag Archief van: nieuwe woonmilieus

mei 2021 – Real Estate Research Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie, sociale geografie, bouwkunde, planologie, vastgoedkunde, maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde. De uitgave biedt een podium voor onderzoek, analyses en discussies die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector.

Voor de editie begin 2022 roept de redactie auteurs op rond het thema: Nieuwe woonmilieus en woonconcepten

Nederland verandert in hoog tempo. De verstedelijking en verdichting neemt toe, hoogbouw verrijst in de meeste grote steden en er komt steeds meer aandacht voor energetische duurzaamheid en biobased materials, zoals houtbouw. Andere (niet-zelfstandige) woonvormen doen hun intrede, zoals het Friends-concept. Deze gaan steeds vaker gepaard met een bepaalde vorm van community management. Daarnaast staat de betaalbaarheid van woonruimte onder druk en blijft de demografische samenstelling van Nederland de komende decennia veranderen (meer senioren, meer internationale kenniswerkers, meer een- en tweepersoonshuishoudens). Het lijkt er op dat steeds meer woonvormen daar op inspelen, bijvoorbeeld wonen en ouderenzorg.

Tevens is er nog altijd de strijd om de schaarse ruimte. Natuur, landbouw, infrastructuur, zonne- en windparken, wonen en werken. Allemaal claimen ze een deel van de (zeer) beperkte ruimte. Het combineren van deze ruimte vragende functies wordt dan ook vaak gezien als deel van de oplossing, zoals intensieve woon-werk-milieus en boomrijke woontorens. 

De redactie daagt zowel academici als professionals uit de vastgoedsector uit om artikelen in te sturen die passen bij dit onderwerp. Wij verwachten een wetenschappelijk relevant artikel. Wij zoeken best practices van nieuwe woonmilieus en woonconcepten, en onderzoeken die dit onderwerp raken. We vragen nadrukkelijk ook stedenbouwers en architecten om hun bijdrage in te sturen.

Behalve artikelen binnen het thema, is het ook altijd mogelijk om buiten het thema artikelen in te sturen. De bijdrage moet zijn gebaseerd op eigen wetenschappelijk of toegepast onderzoek, of becommentarieert onderzoek van derden.

Auteurs die een bijdrage willen leveren, kunnen een korte opzet van het artikel inzenden. Het definitieve artikel dient uiterlijk eind 2021 binnen te zijn bij de redactie. Mocht u een artikel insturen met een ander thema, dan dat kan natuurlijk ook en wordt het door onze redactie beoordeeld voor een van onze uitgaven in 2021 of 2022.

Correspondentieadres: redactie@vogon.nl.

De auteursrichtlijnen vindt u op deze website www.vogon.nl