Tag Archief van: VOGON Research Award

Emeritus hoogleraar Aart Hordijk treedt toe tot de jury van de VOGON Research Award, de jaarlijkse prijs voor uitmuntend wetenschappelijk vastgoedonderzoek. Hij vervangt dr. Hilde Remøy van de TU Delft, die toetreedt tot de redactie van Real Estate Research Quarterly, het VOGON-kwartaalblad over vastgoedonderzoek.

Hordijk heeft een lange staat van dienst binnen de vastgoedsector. Na een korte carrière in het bedrijfsleven bij NCR en Shell leerde hij het vak van vastgoedbelegger bij de Matser-groep. Vanaf 1989 zette hij bij Zadelhoff Makelaars de researchafdeling op.

In 1991 stapte hij over naar het researchteam van ABP Vastgoed, waar hij een index opstelde om de prestaties van de vastgoedportefeuille te meten. Daarna zette hij voor de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een landelijke index op.

Aan de UvA doceerde Hordijk jarenlang het vak taxatieleer, waarin hij promoveerde. Daarop volgde een aanstelling als hoogleraar in de Troostwijk-leerstoel taxatieleer aan Nyenrode Business University, later in de ROZ-leerstoel taxatieleer bij TIAS. Tot maart 2020 was Hordijk voorzitter van het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs (NRVT).

De overige juryleden van de VOGON Research Award zijn Theo Arentze (voorzitter), Maarten Jennen en Dick Vos.

Het VOGON-symposium 2023 stond in het teken van de dynamiek op de woningmarkt. Door verschillende externe factoren en overheidsingrijpen is de woningmarkt in beweging als – bijna – nooit tevoren. Hoge ambities, gepaard aan fiscale maatregelen voor vooral de huurwoningmarkt, zetten de markt onder hoogspanning.

De effecten van de gestegen rente, blijvend hoge vraag en afschaffing voor de verhuurdersheffing, bieden een veelzijdige problematiek. Doelstellingen ter verbetering en versnelling worden nauwelijks gehaald en de conjunctuur kan een verdere verslechtering betekenen. Het congres was vooral gericht op actuele ontwikkelingen en de toekomstige effecten hiervan.

VOGON-voorzitter Maarten Donkers heet bezoekers en sprekers welkom in het pop-up Rietveld Theater in het Kabeldistrict in Delft (foto’s: Johannes van Bentum).

In een korte toelichting door Olga Wagenaar van Amvest krijgen deelnemers zicht op de transformatieopgave en de uitdagingen binnen de gebiedsontwikkeling Kabeldistrict.

Onder leiding van dagvoorzitter Wabe van Enk (PropertyNL) kwamen diverse aspecten van de huidige dynamiek op de woningmarkt aan bod.

Stefan Janssen van Capital Value schetst, op basis van zijn ervaring en inhoudelijke betrokkenheid bij woningtransacties, de dynamiek in de woningmarkt.

Marja Elsinga van TU Delft geeft duiding en een kritische reflectie op het woningmarktbeleid van de overheid, aangevuld met onverwachte inzichten en duiding van de rollen van onder andere woningcorporaties.

Marc Francke van Ortec Finance verrijkt het inzicht in de woningmarkt met het cijfermatige onderzoek dat hij en collega’s uitvoerden naar de middenhuur en de effecten van de regulering op de woningmarkt van deze huurklasse.

Isabel van de Geer (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) zoomde in op de beoogde effecten en maatregelen van het gevoerde woningmarktbeleid.

Als intermezzo reikte Theo Arentze de VOGON Research Award 2022 uit aan de auteurs van het beste onderzoeksartikel uit jaargang 21 van het verenigingsblad Real Estate Research Quarterly.

Het artikel ‘De realisatie van goedgekeurde plannen: inzicht in de doorlooptijden en factoren’ van Huub Ploegmakers (midden), Pim Beckers (links) en Babak Firoozi Fooladi is winnaar van de VOGON Research Award 2022. VOGON-voorzitter Maarten Donkers (rechts) feliciteert de winnaars en overhandigt bloemen.

Juryvoorzitter Theo Arentze overhandigt Annette Duivenvoorden (Platform 31) een oorkonde voor de nominatie voor de VOGON Research Award 2022 van haar artikel ‘Woonaanbod voor senioren eist vraaggericht ontwikkelen’, geschreven met Gert Jan Hagen (SpringCo Urban Analytics).

We sluiten de middag af met een panelgesprek met van links naar rechts Isabel van de Geer, Thijs Guinee (Altera Vastgoed) en Coen van Rooyen (WoningBouwersNL).

In de pauze werd er door de VOGON-leden bijgepraat en veel gediscussieerd, ook met de sprekers.

Het symposium werd afgesloten met de traditionele borrel, dit keer in het naast het Rietveld Theater gelegen brouwcafé De Koperen Kat.

Voor aanvang van het symposium werd in de coulissen van het Rietveld Theater de jaarlijkse algemene ledenvergadering van VOGON gehouden.

Het artikel ‘De realisatie van goedgekeurde plannen: inzicht in de doorlooptijden en factoren’ van Huub Ploegmakers, Pim Beckers en Babak Firoozi Fooladi is winnaar van de VOGON Research Award. De award werd uitgereikt tijdens het VOGON-symposium op 11 mei 2023 in het Rietveld Theater in Delft.

In hun studie onderzoeken de drie onderzoekers vertragingen in de realisatie van planologisch goedgekeurde plannen voor woningbouw. Meer inzicht in de duur en onderliggende factoren is van groot belang, gezien het woningtekort en het ogenschijnlijke trage bouwtempo. Op basis van een unieke dataset en een zorgvuldige analyse laat de studie zien dat er inderdaad sprake is van vertraging en dat de stijging van de woningprijzen hierbij een factor is.

Tegen de verwachting in komt verder naar voren dat, gecorrigeerd voor de omvang van de plannen, binnenstedelijke plannen later starten, maar sneller worden voltooid. “De heldere analyses, de zorgvuldigheid van de besprekingen en de gedegen wetenschappelijke onderbouwing maken dit onderzoek tot een waardig awardwinnend artikel”, stelt de jury in zijn rapport.

De VOGON Research Award is een stimuleringsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de best beoordeelde vastgoedpublicatie uit het wetenschappelijke tijdschrift Real Estate Research Quarterly. De winnaars ontvangen een oorkonde en een geldbedrag.

De jury van de VOGON Research Award bestond uit prof. dr. Theo Arentze (TU Eindhoven, voorzitter), dr. Maarten Jennen (PGGM), Dick Vos MRE (VMC Invest) en dr. Hilde Remøy (TU Delft). Bij de selectie van de genomineerde artikelen is gekeken naar de relevantie voor de Nederlandse vastgoedsector, originaliteit in aanpak, thematiek of invalshoek, nieuwe inzichten, consistentie en toegankelijkheid. 

Lees hier de winnende studie: ‘De realisatie van goedgekeurde plannen: inzicht in de doorlooptijden en factoren‘ (pdf) door Huub Ploegmakers (Radboud Universiteit, redacteur RERQ), Pim Beckers (Stadskwadraat) en Babak Firoozi Fooladi (Universiteit van Aalto, Finland).

Naast het winnende artikel nomineerde de jury nomineerde twee andere onderzoeken uit jaargang 21 van Real Estate Research Quarterly:

Reële opties en stedelijke woningbouw of Uitstel is niet altijd afstel‘ (pdf) door Rutger-Jan Lange (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Coen Teulings (Universiteit Utrecht)

Woonaanbod voor senioren eist vraaggericht ontwikkelen‘ (pdf) door Annette Duivenvoorden (Platform 31) en Gert Jan Hagen (Springco Urban Analytics)

VOGON-symposium 2023 
Het VOGON-symposium 2023 stond in het teken van de dynamiek op de woningmarkt met als titel ‘De Nederlandse woningmarkt onder hoogspanning: gewenste dynamiek of dreigende stilstand?’.

Juryvoorzitter Theo Arentze draagt voor uit het juryrapport tijdens het VOGON-symposium op 11 mei 2023 in Delft

De awardcommissie heeft zich ook dit jaar gebogen over de vraag welk paper in Real Estate Research Quaterly in aanmerking komt voor de VOGON-award. Dit jaar komen in aanmerking de bijdragen uit de drie edities van de RERQ-jaargang 21. We hebben gelet op de relevantie voor de vastgoedpraktijk, originaliteit, nieuwe inzichten, toegankelijkheid en de methodologische verantwoording. De commissie heeft eerst uit het totaal van dertien bijdragen een shortlist bepaald. Op de shortlist van de commissie staan, in volgorde van verschijnen, de volgende drie artikelen:

  • “Reële opties en stedelijke woningbouw of Uitstel is niet altijd afstel”, door Rutger-Jan Lange en Coen Teulings
  • “De realisatie van goedgekeurde plannen: inzicht in de doorlooptijden en factoren”, door Huub Ploegmakers, Pim Beckers en Babak Firoozi Fooladi
  • “Woonaanbod voor senioren eist vraaggericht ontwikkelen”, door Annette Duivenvoorden en Gert Jan Hagen

Alle drie de genomineerde artikelen richten zich, zij het op verschillende manieren en met verschillende invalshoeken, op de nieuwbouwopgave. Landen wereldwijd, en dat is dus inclusief Nederland, worstelen met een gebrek aan woningen. Het is een zeer relevant onderwerp waar nog vele vragen over bestaan en waar deze drie artikelen op verschillende manieren een deel van het antwoord geven. Mogelijk een klein deel van het antwoord, maar het vinden van die antwoorden is waarom research wordt gedaan en gepubliceerd in de Real Estate Research Quarterly.

Uit deze drie genomineerden heeft de commissie vervolgens het awardwinnende paper geselecteerd, die ik nu bekend zal maken. De VOGON-award 2022 wordt uitgereikt aan:

  • “De realisatie van goedgekeurde plannen: inzicht in de doorlooptijden en factoren”, door Huub Ploegmakers, Pim Beckers en Babak Firoozi Fooladi

In deze studie gaan de onderzoekers in op de vraag in hoeverre er sprake is van vertraging bij de realisatie van planologisch goedgekeurde plannen voor woningbouw. Meer inzicht in de duur en onderliggende factoren is van groot belang gegeven het woningtekort en het ogenschijnlijke trage tempo. Op basis van een unieke dataset en een zorgvuldige analyse laat de studie zien dat er inderdaad sprake is van vertraging en dat de stijgende woningprijzen hierbij een factor is. Tegen de verwachting in komt verder naar voren dat, gecorrigeerd voor de omvang van de plannen, binnenstedelijke plannen natuurlijk later starten, maar sneller worden voltooid. De heldere analyses, de zorgvuldigheid van de besprekingen, en de gedegen wetenschappelijke onderbouwing maken dit onderzoek, volgens de jury, tot een waardig awardwinnend artikel.

Ik wil dan ook graag, ook namens de andere leden van de jury – Dick Vos, Maarten Jennen en Hilde Remøy – de auteurs van harte feliciteren met deze prijs!

VOGON Award commissie
Prof. Theo Arentze, Technische Universiteit Eindhoven
Dick Vos MRE, VMC Invest,
Dr. Maarten Jennen, PGGM,
Dr. Hilde Remøy, Technische Universiteit Delft

Nando Slijkerman (foto) en zijn coauteurs Christian Lennartz en Trond Husby zijn winnaar van de VOGON Research Award 2022 voor hun artikel ‘Ruimtelijke woonvoorkeuren en regionale prijsverschillen tijdens de coronapandemie’, gepubliceerd in de decembereditie 2021 van het kwartaalblad Real Estate Research Quarterly (RERQ).
Vastgoedonderzoeker Nando Slijkerman neemt de VOGON Research Award 2022 in ontvangst uit handen van juryvoorzitter Theo Arentze (links).

De jury van de VOGON Research Award heeft uit de wetenschappelijke artikelen die het afgelopen jaar verschenen in jaargang 21 van het tijdschrift Real Estate Research Quarterly drie bijdragen genomineerd. Het winnende artikel wordt bekendgemaakt tijdens het VOGON-symposium op 11 mei 2023 in het Rietveld Theater in Delft.

De VOGON Research Award is een stimuleringsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de best beoordeelde vastgoedpublicatie uit Real Estate Research Quarterly. De winnaar ontvangt een oorkonde en een geldbedrag. Genomineerd zijn de artikelen:

Reële opties en stedelijke woningbouw‘ of ‘Uitstel is niet altijd afstel‘ (pdf) door Rutger-Jan Lange (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Coen Teulings (Universiteit Utrecht)

De realisatie van goedgekeurde plannen: inzicht in de doorlooptijden en factoren‘ (pdf) door Huub Ploegmakers (Radboud Universiteit, redacteur RERQ), Pim Beckers (Stadskwadraat) en Babak Firoozi Fooladi (Universiteit van Aalto, Finland)

Woonaanbod voor senioren eist vraaggericht ontwikkelen‘ (pdf) door Annette Duivenvoorden (Platform 31) en Gert Jan Hagen (Springco Urban Analytics)

De jury van de VOGON Research Award bestaat uit Theo Arentze (TU Eindhoven, voorzitter), Maarten Jennen (PGGM), Dick Vos (VMC Invest) en Hilde Remøy (TU Delft). Bij de selectie van de genomineerde artikelen is gekeken naar de relevantie voor de Nederlandse vastgoedsector, originaliteit in aanpak, thematiek of invalshoek, nieuwe inzichten, consistentie en toegankelijkheid. 

VOGON-symposium 2023 
Het jaarlijkse VOGON-symposium staat in 2023 in het teken van de dynamiek op de woningmarkt met als titel ‘De Nederlandse woningmarkt onder hoogspanning: gewenste dynamiek of dreigende stilstand?’. Het symposium wordt op 11 mei 2023 vanaf 13.30 uur gehouden in het Rietveld Theater in Delft.

Nando Slijkerman en zijn co-auteurs Christian Lennartz en Trond Husby zijn winnaar van de VOGON Research Award 2022 voor hun artikel ‘Ruimtelijke woonvoorkeuren en regionale prijsverschillen tijdens de coronapandemie’, gepubliceerd in de decembereditie 2021 van het kwartaalblad Real Estate Research Quarterly (RERQ).

De VOGON Research Award 2022 werd 22 april 2022 uitgereikt tijdens een drukbezochte studiemiddag over vastgoed als dienst, georganiseerd door de Vereniging van Vastgoedonderzoekers Nederland (VOGON) in Rotterdam. Juryvoorzitter professor dr. Theo Arentze, hoogleraar Vastgoedmanagement en -ontwikkeling aan de Technische Universiteit van Eindhoven, feliciteerde de auteurs. “De jury roept de zorgvuldigheid van de analyses. Op basis van gedegen onderzoek geeft deze studie als één van de eerste input aan dit veelbesproken en relevante onderwerp.”

In hun artikel ontzenuwen de auteurs op basis van wetenschappelijk onderzoek de populaire stelling dat de trek uit stedelijke gebieden tijdens de coronapandemie is aangewakkerd door de nieuwe mogelijkheden van thuiswerken. Deze de-urbanisatie is volgens hen onderdeel van een bestaande trend. De trek uit de stad wordt vooral veroorzaakt, zo tonen zij aan, door de oplopende woonlasten in grootstedelijke gebieden.

Nando Slijkerman schreef het artikel als werkstudent bij het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag. Christian Lennartz en Trond Husby zijn wetenschappelijk onderzoekers bij het wooncluster van de sector Verstedelijking en Mobiliteit van het Planbureau voor de Leefomgeving in Den Haag

Lees hier het artikel uit RERQ

De juryleden van de VOGON Research Award 2022 waren Theo Arentze, (voorzitter, TU Eindhoven) Maarten Jennen (PGGM), Hilde Remøy (TU Delft) en Dick Vos (VMC Invest).

Op de foto
Namens de prijswinnaars neemt Nando Slijkerman bloemen aan van juryvoorzitter Theo Arentze (links).

Juryrapport VOGON Research Award 2022

Tekst uitgesproken door juryvoorzitter professor dr. Theo Arentze, hoogleraar Vastgoedmanagement en -ontwikkeling aan de Technische Universiteit van Eindhoven.

“Er zijn, nu misschien wel meer dan ooit, veel actuele vraagstukken die de aandacht van vastgoedonderzoek vragen: de oververhitte woningmarkt, de impact van corona op de vraag naar vastgoed, de toenemende urgentie van de energietransitie, de snelle ontwikkeling in kunstmatige intelligentie die nieuwe methoden van onderzoek mogelijk maken, en meer. De papers die in de afgelopen jaargang van RERQ zijn verschenen weerspiegelen deze actualiteit.

De bijdragen zijn divers en variëren in onderwerp van taxatie tot marktanalyse, en van kwaliteit van leef- en werkomgevingen tot stedelijke planningsvraagstukken. De bijdragen laten zien dat vastgoedonderzoek zijn belangrijke rol voor de vastgoedpraktijk waarmaakt, door nieuwe inzichten te verschaffen. Soms betekent dat onderbouwing van wat we al meenden te weten en andere keren nuancering of juist weerlegging daarvan.

De jury van de VOGON Research Award heeft zich ook dit jaar gebogen over de vraag welk paper in Real Estate Research Quaterly in aanmerking komt voor de VOGON Award. Dit jaar hebben we alle bijdragen uit de jaargang 2021 (nummers 2, 3 en 4) bestudeerd. We hebben gelet op de relevantie voor de vastgoedpraktijk en de methodologische verantwoording. De jury heeft eerst uit het totaal van 15 bijdragen een shortlist opgesteld. Op de shortlist staan, in volgorde van verschijnen, de volgende drie papers:

  • “Towards Automating Commercial Real Estate Valuations?”, door Bas Hilgers, Jurre Brantsma en Jacques Boeve
  • “Relatie tussen stedelijkheid en brede welvaart niet vanzelfsprekend”, door Rogier Aalders, Maarten Donkers, Sjoerd Hardeman, Otto Raspe
  • “Ruimtelijke woonvoorkeuren en regionale prijsverschillen tijdens de coronapandemie”, door Nando Slijkerman, Christian Lennartz en Trond Husby

Uit deze drie genomineerden heeft de jury vervolgens het award-winnende paper geselecteerd, dat ik nu bekend zal maken. De VOGON Award 2022 wordt uitgereikt aan:

“Ruimtelijke woonvoorkeuren en regionale prijsverschillen tijdens de coronapandemie”, door Nando Slijkerman, Christian Lennartz en Trond Husby

In deze studie stellen de auteurs de vraag in hoeverre de coronapandemie, met thuiswerken als nieuwe norm, in Nederland heeft geleid tot een trek uit de stedelijke gebieden. Op basis van een zorgvuldige analyse van woningtransactie data van de afgelopen jaren komen de onderzoekers tot de conclusie dat de trend van trek uit de stad zich al vóór corona had ingezet en dat, als er al een invloed van corona is, die tot uitdrukking komt in de voortzetting van die trend. De commissie roemt de zorgvuldigheid van de analyses en besprekingen. Er wordt algemeen veel beweerd over de invloed van corona. Op basis van gedegen onderzoek, geeft deze studie, als één van de eerste, belangrijke input aan dit veelbesproken en relevante onderwerp.”

Tijdens het digitale Symposium op 19 maart heeft de jury de winnaars bekend gemaakt van de VOGON Research Award 2020, een stimuleringsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de VOGON aan de beste beoordeelde vastgoedpublicaties in Real Estate Research Quarterly.

De Award 2020 wordt uitgereikt aan het paper ‘Stedelijke centra magneten voor woningen’ door Eric Koomen en Dani Broitman. De studie van de auteurs levert een bijdrage aan het maatschappelijke debat over woningbouwproductie. De Commissie roemt de heldere analyse alsook de interessante vraagstelling en de vertaalslag naar de vastgoedpraktijk. Daarbij is de methode wetenschappelijk verantwoord. De Commissie feliciteert de winnaars van harte! 

U kunt hier het artikel teruglezen. 

Risicospreiding

Het juryverslag 2020 – Risico’s kunnen zich soms onbedoeld opstapelen, waardoor zoals in geval van sneeuw in de bergen er lawinegevaar ontstaat. Vandaar dat risicospreiding van alle tijden en plaatsen is. Dat geldt voor vastgoedportefeuilles niet anders. Vanuit dit perspectief hebben we als Commissie dit jaar eens naar de portefeuille van inzendingen gekeken.

We zijn op zoek gegaan naar papers die ons helpen voorbereiden op de toekomst. Welke papers in aanmerking komen hangt sterk af van het perspectief. De ene vastgoedonderzoeker stelt de casuistiek centraal. De ander gaat voorbij aan de casuistiek en richt zich veeleer op het doen van generalisaties.

Welke vraagstukken komen op ons af? Het vastgoedonderzoek zoals gepubliceerd in RERQ geven een interessant beeld van actuele vraagstukken, zoals de energietransitie en de problemen die daarbij spelen, planning van nieuwbouwlocaties, recente ontwikkelingen op de huurmarkt en de invloed van de Corona crisis op vastgoedwaarde.

De Award Commissie heeft enkele jaren geleden de volgende criteria vastgesteld: i.) Methodologisch verantwoord en ii.) Relevant voor de vastgoedpraktijk. De Award commissie heeft zich ook dit jaar gebogen over de vraag welk paper in Real Estate Research Quarterly in aanmerking komt voor de VOGON Award 2020. Dit jaar hebben we alle bijdragen uit de jaargang 18 (nummer 3) en jaargang 19 (nummer 1, 2 en 3) grondig bestudeerd en geclassificeerd.

Risico’s kunnen zomaar opstapelen en diversificatie kan helpen, zo merkten we eerder op. Enige dynamiek in de Commissie kan daarbij geen kwaad. We zijn blij dat we als Commissie in Maarten Jennen (PGGM) een opvolger van Steven Lucas (Loyens Loeff)  gevonden hebben. Ik zwaai nu ook  af! Ik ben blij dat Hilde Remoy (TuDelft) de Award commissie zal gaan versterken.

VOGON Award Commissie

Dick Vos MRE, VMC Invest,
Maarten Jennen, PGGM,
Prof Theo Arentze, Technische Universiteit Eindhoven,
Prof Arno van der Vlist, Rijksuniversiteit Groningen

Tijdens het Symposium op 23 november heeft de jury de winnaar bekend gemaakt van de VOGON Research Award 2018, een stimuleringsprijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de VOGON aan de beste beoordeelde vastgoedpublicaties in Real Estate Research Quarterly.

De Research Award 2018 gaat naar het artikel “De bieden-vanaf-prijsmethode in een herstellende woningmarkt“. De auteurs dr.ir. Ingrid Janssen en dr. Roger Bougie zijn beiden verbonden aan TIAS.

De jury prijst de nadere analyse van woningverkoop en verkoopstrategieën in tijden van crisis en herstel. De bijdrage van de auteurs gaat in op de zogeheten bieden-vanaf-prijsmethode bij woningverkoop over de periode 2009-2016. Het onderzoek laat zien dat, ten opzichte van een reguliere verkoopmethode, de bieden-vanaf-prijsmethode in tijden van crisis tot snellere verkoop leidt maar tegen een lagere prijs. In tijden van herstel, leidt deze verkoopmethode tot een hogere verkoopprijs én een snellere verkoop van een woning (dan de reguliere verkoopmethode). Het onderzoek onderstreept dat ‘de’ verkoopstrategie niet bestaat, maar slim gekozen moet worden en afhangt van de situatie op de woningmarkt. De jury roemt de heldere analyse, de interessante vraagstelling en praktische relevantie. Daarbij is de methode wetenschappelijk verantwoord.

Eervolle vermelding
Een eervolle vermelding wordt toegekend aan de bijdrage “Mobile promotions in winkelcentra” door ir. Aloys Borgers, ir. Roel Vos en dr.ir. Astrid Kemperman.

De auteurs onderzoeken acceptatie van ‘mobile promotions’ in winkelcentra en in hoeverre route en verblijfsduur beïnvloed kunnen worden op een innovatieve manier. De jury erkent de praktische relevantie van (acceptatie van) nieuwe big-data verzamelingsmethoden, in een tijdperk van data analytics, AVG’s en Research data management plans (RDMPs). Doordat de consument bereid is een app te installeren, stelt de consument gegevens beschikbaar om verbanden te leggen tussen winkelgedrag en persoonlijke kenmerken.

De genomineerden ontvingen een oorkonde en de winnaars daarbij een geldbedrag. De prijsuitreiking vond plaats tijdens het jaarlijks VOGON Symposium.

Blijf op de hoogte van nieuwe RERQ-publicaties en volg ons op LinkedIn RealEstateResearchQuarterly

of word nu lid en maak zo onafhankelijk vastgoedonderzoek mede mogelijk. 

Vastgoed & Risico: omgaan met onzekerheden in de vastgoedmarkt

Op 23 november vindt het jaarlijkse VOGON Symposium plaats in De Bilt. Tijdens het symposium geven vier sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie op de onzekerheden in de vastgoedmarkt en de diverse sectoren en hoe hiermee gefundeerd kan worden omgegaan. Onze dagvoorzitter is Saskia van den Bronk, afdelingshoofd Sweco Capital Consultants. Sweco host het symposium.

Sprekers 

Paul Hilbers, Directeur Financiële Stabiliteit, DNB
Josje Hoekveld, Woningmarktanalist, AM
Bart Vink, Head of Research and Strategy, Redevco
Patrick Tuijp, Financieel analist van adviseur Ortec Finance

Het gaat Nederland economisch voor de wind. De Nederlandse economie heeft in 2017 de hoogste groei laten zien sinds 2007 (3,2%) en de verwachte groei voor 2018 is 2,7%. De lage rentestanden en ruime beschikbaarheid van kapitaal heeft geresulteerd in een 14% toename in transactievolume ten opzichte van 2016. Er liggen risico’s op de loer. De vastgoedhausse houdt al jaren aan en leidt tot de vraag wanneer het volgende keerpunt wordt bereikt. Is het einde van de opwaartse cyclus nabij? 
Grote trends als urbanisatie, globalisatie en technologische ontwikkelingen brengen ook een aantal risico’s met zich mee, met name op de gebruikersmarkt. De vraag naar winkelvastgoed wordt beïnvloed door online winkelen en het veranderde consumentengedrag, de vraag naar kantoren is fundamenteel gewijzigd en nieuwe innovatieve kantoorconcepten treden toe in de markt. De vraag naar logistiek lijkt daarnaast niet op te kunnen, terwijl robotisering en automatisering invloed hebben op de vraag naar en ruimtelijke inpassing van logistieke ruimten. 

Wij reiken tijdens deze dag ook de VOGON Research Awards 2018 uit. 

Programma
12:00 -13:00 – ALV 
13:00-17:00  – Symposium
17:00-18:00  – Borrel

Locatie – Sweco Nederland | De Holle Bilt 22, De Bilt (Atrium)
Kosten – Voor leden EUR 100 | Niet-leden EUR 175

VOGON nodigt u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. 
Meld u snel aan!

Graag tot 23 november!