Tag Archief van: woonconcepten

Als de particuliere huursector zich zou richten op geschikte huurwoningen voor de oudere een- en tweepersoonshuishoudens die nu in een koopwoning wonen, zou er meer ruimte ontstaan voor koopstarters. Dat stelt professor dr. Johan Conijn, emeritus hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam, in een bijdrage in de nieuwste editie van Real Estate Research Quarterly.

De groei van de private huursector bedraagt in de periode 2012-2020 zo’n achttien procent. Die groei is het gevolg van een aantal trends, waarvan de vier belangrijkste zijn:

  • Buy-to-let: In de publiciteit domineert heel sterk ‘buy-to-let’. De particuliere belegger die een koopwoning ‘voor de neus van de koopstarter wegkaapt’ en vervolgens verhuurt.
  • Keep-to-let: Minder aandacht krijgt ‘keep-tolet’. De doorstromer die verhuist en de vorige woning niet verkoopt, maar verhuurt. Of men erft een koopwoning die vervolgens wordt verhuurd.
  • Sell-to-own: Er zijn ook private huurwoningen die aan een eigenaar-bewoner worden verkocht, waardoor de private huursector juist krimpt.
  • Build-to-rent: En dan is er nieuwbouw in de private huursector die eveneens bijdraagt aan de groei van de private huursector.

Het is wellicht verrassend, maar ‘buy-to-let’ en ‘keep-to-let’ ontlopen elkaar qua omvang niet zo veel. Uit gegevens van CBS/ABF blijkt dat ‘keep-to-let’ nog net iets omvangrijker is dan ‘buy-to-let’.

Het zijn vooral de institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeraars) die nieuwbouw huurwoningen (build-to-rent) realiseren. De afgelopen jaren is deze nieuwbouw sterk gestegen. In 2012 ging het om 6.700 nieuwe huurwoningen. Dit aantal is in de jaren daarna geleidelijk toegenomen en kwam in 2019 uit op 18.400. In de periode 2012-2019 lag het gemiddelde op 12.100 per jaar.

Verhuizen van koop naar huur
Een verdere groei van de private huursector zal vooral via nieuwbouw moeten worden gerealiseerd. Uit de huishoudensprognose blijkt dat de grootste groei van de huishoudens zich voordoet bij oudere een- en tweepersoonshuishoudens. Deze huishoudens wonen nu nog voor een belangrijk deel in een koopwoning. Als de nieuwbouw in de private huursector zich vooral richt op kwalitatief hoogwaardige en energetisch duurzame huurwoningen, kunnen deze huishoudens worden verleid om te verhuizen van koop naar huur.

Daarmee kunnen een aantal vliegen in één klap worden geslagen. De nieuwbouw verkleint het woningtekort. De oudere eigenaar-bewoner met overwaarde heeft de koopkracht om de duurdere huurwoning te kunnen betalen. En er ontstaat weer meer ruimte voor koopstarters op de koopwoningmarkt. Daarmee krijgt de groei van de private huursector een meer toekomstgericht karakter dan nu het geval is.

Download hier de pdf met het volledige artikel.

mei 2021 – Real Estate Research Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie, sociale geografie, bouwkunde, planologie, vastgoedkunde, maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde. De uitgave biedt een podium voor onderzoek, analyses en discussies die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector.

Voor de editie begin 2022 roept de redactie auteurs op rond het thema: Nieuwe woonmilieus en woonconcepten

Nederland verandert in hoog tempo. De verstedelijking en verdichting neemt toe, hoogbouw verrijst in de meeste grote steden en er komt steeds meer aandacht voor energetische duurzaamheid en biobased materials, zoals houtbouw. Andere (niet-zelfstandige) woonvormen doen hun intrede, zoals het Friends-concept. Deze gaan steeds vaker gepaard met een bepaalde vorm van community management. Daarnaast staat de betaalbaarheid van woonruimte onder druk en blijft de demografische samenstelling van Nederland de komende decennia veranderen (meer senioren, meer internationale kenniswerkers, meer een- en tweepersoonshuishoudens). Het lijkt er op dat steeds meer woonvormen daar op inspelen, bijvoorbeeld wonen en ouderenzorg.

Tevens is er nog altijd de strijd om de schaarse ruimte. Natuur, landbouw, infrastructuur, zonne- en windparken, wonen en werken. Allemaal claimen ze een deel van de (zeer) beperkte ruimte. Het combineren van deze ruimte vragende functies wordt dan ook vaak gezien als deel van de oplossing, zoals intensieve woon-werk-milieus en boomrijke woontorens. 

De redactie daagt zowel academici als professionals uit de vastgoedsector uit om artikelen in te sturen die passen bij dit onderwerp. Wij verwachten een wetenschappelijk relevant artikel. Wij zoeken best practices van nieuwe woonmilieus en woonconcepten, en onderzoeken die dit onderwerp raken. We vragen nadrukkelijk ook stedenbouwers en architecten om hun bijdrage in te sturen.

Behalve artikelen binnen het thema, is het ook altijd mogelijk om buiten het thema artikelen in te sturen. De bijdrage moet zijn gebaseerd op eigen wetenschappelijk of toegepast onderzoek, of becommentarieert onderzoek van derden.

Auteurs die een bijdrage willen leveren, kunnen een korte opzet van het artikel inzenden. Het definitieve artikel dient uiterlijk eind 2021 binnen te zijn bij de redactie. Mocht u een artikel insturen met een ander thema, dan dat kan natuurlijk ook en wordt het door onze redactie beoordeeld voor een van onze uitgaven in 2021 of 2022.

Correspondentieadres: redactie@vogon.nl.

De auteursrichtlijnen vindt u op deze website www.vogon.nl