Talent als voorwaarde voor succesvolle science parks

Tijdens de online studiemiddag ‘Science parks: vastgoedconcept of instrument voor innovatiebevordering?’ van de Vereniging van Onroerendgoedonderzoekers Nederland (VOGON) deelden vier sprekers hun praktische én wetenschappelijke inzichten rond het onderwerp.

Fundmanager Olle Overbosch van het ASR Dutch Science Park Fund bij a.s.r. real estate merkt op dat de leegstand op science parks aanhoudend laag is ten opzichte van de Nederlandse kantorenmarkt, hoewel er over de gemeten periode veel verhuurbare meters op science parks bijkwamen. Hij verklaart dit uit de sterke banengroei op science parks, aangejaagd door de langlopende trend waarin activiteiten als landbouw en maakindustrie afkalven, ten gunste van zakelijke dienstverlening en R&D.

Principal consultant Mathijs Pronk van Buck Consultants International constateert dat een science park niet kan floreren zonder een ecosysteem van bedrijfs- en clusterontwikkeling. Ook hij ziet science parks als banenmotor: het aantal banen groeit er harder dan elders in dezelfde gemeenten.

Locatievoorkeuren van huurders
Vastgoedonderzoeker Benny Ng van a.s.r. real estate bekeek voor zijn promotieonderzoek science parks vanuit een vraaggericht perspectief: welke locatievoorkeuren hebben huurders er? Zij blijken vooral uit op het behalen van economische voordelen als toegang tot talent, hogere sales en netwerkvoordelen. Innovatievoordelen komen pas op plaats vier. Zowel jonge als volwassen bedrijven trekken naar science parks om kennis delen, samenwerken en kostenbesparing.

Ng constateert dat corporate science parks – zoals de High Tech Campus Eindhoven – er beter in slagen bedrijven vast te houden dan universitaire campussen. Op die laatste parken ligt de verblijfsduur gemiddeld op 4,5 jaar, terwijl corporate parken bedrijven gemiddeld zes jaar vasthouden. Jonge bedrijven hebben vooral baat bij universitaire parken, waar exploreren belangrijker is dan exploiteren. Corporate parken lenen zich weer beter voor bedrijfsuitbreiding, doordat er meer ruimte beschikbaar is.

Brengt science park innovatie op gang?
Universitair docent Martijn Smit van de Universiteit Utrecht is kritisch over het science park als aanjager van innovatie. Voordelen die hij ziet liggen vooral op het terrein van kennisuitwisseling, imago en bedrijfsvoering. Belangrijk, maar geen innovatie. Een mix van commerciële en publieke partijen levert nauwelijks iets op door het verschil in doelstelling en gebruiken.

Innovatie is volgens Smit vooral afhankelijk van werknemers met talent. Daardoor zullen bedrijven zich vooral daar vestigen, waar mensen willen wonen. Doordat een science park doorgaans een voorinvestering van de overheid vraagt, lijkt het Smit zinvol eerst eens goed te kijken of interactie tussen bedrijven niet ook spontaan ontstaat.

Download hier de pdf met het volledige artikel.

Over de auteurs
De studieochtend over science parks werd voorgezeten door Olle Overbosch, fund manager ASR Dutch Science Park Fund bij a.s.r. real estate. Aan het woord kwamen: Mathijs Pronk, principal consultant bij Buck Consultants International, Benny Ng, researcher bij a.s.r. real estate en Martijn Smit, universitair docent aan de Universiteit Utrecht.