,

Call for papers: Woningbouw

Eén van de belangrijkste thema’s van dit moment is de problematiek op de woningmarkt. De stijging in de huizenprijzen laat record op record zien en vooral starters ervaren grote problemen om passende en betaalbare huisvesting te vinden. Volgens de ramingen moeten er de komende jaren 900.000 woningen worden bijgebouwd om de huidige tekorten op te vangen.

De afgelopen jaren is door betrokken partijen vooral ingezet op het vergroten van het aantal woningbouwplannen. Ook wordt geëxperimenteerd met instrumenten om de realisatie van die plannen te versnellen zoals projectsubsidies en grondbeleid. Toch resteren er nog veel vragen rondom de woningbouwproductie.

Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen de beschikbare capaciteit in harde woningbouwplannen en het aantal woningen dat daadwerkelijk gebouwd wordt? In hoeverre zorgt het planvormingsproces voor vertraging bij woningbouwinitiatieven? Wat zijn andere belemmerende factoren bij de realisatie van die initiatieven? Wanneer is het voor ontwikkelaars aantrekkelijk om te gaan bouwen? Wat zijn effectieve instrumenten om de realisatie van plannen te versnellen? Welke rol kan (actief) grondbeleid in dit verband spelen?

Bijdrage leveren
Auteurs die een bijdrage willen leveren aan het themanummer van Real Estate Research Quarterly over woningbouw kunnen voor 14 februari 2022 een korte opzet van het artikel inzenden. Het definitieve artikel dient uiterlijk 31 maart 2022 binnen te zijn bij de redactie.

Mocht u een artikel insturen met een ander thema, dan kan dat natuurlijk ook. Deze wordt door onze redactie beoordeeld voor één van onze uitgaven in 2022. Wij plaatsen de artikelen ook op de website vogon.nl. Hier vindt u ook de auteursrichtlijnen.