,

Verslag studiemiddag ‘Vastgoed als Dienst’ op 22 april 2022

Traditioneel wordt vastgoed gezien als een product, op te delen in verhuurbare ruimtes. Het concept Real Estate as a Service – vastgoed als dienst – wordt verbonden aan een klantgerichte aanpak van eigenaren, ontwikkelaars, aanbieders en bemiddelaars. Waarin ruimten beschikbaar worden gesteld met digitale maatwerkvoorzieningen, flexibiliteit, schaalbaarheid, herindeelbaarheid en gemeenschapszin. Het gaat dus om een verschuiving van een traditionele vastgoedmindset, naar een servicemindset. De mate en kwaliteit van de dienstverlening en niet louter het ruimteaspect, wordt zo sterk bepalend voor de totstandkoming en het succes van een gebruikstransactie.

Nieuw verdienmodel
Vanuit deze zienswijze zullen gebruikers zich steeds meer de vraag stellen in hoeverre het, vanuit het nut en de kosten van gebruik, nog opportuun is om ruimte zelf in eigendom te hebben. In wezen worden ruimteselectie en kosten steeds meer een financiële afweging in relatie tot servicecomponenten en de kwaliteit van het geboden serviceniveau. Wat zal hiervan de impact zijn op de strategische en operationele performance van vastgoedgebruikers? Verhuurders transformeren van traditionele, passieve ondernemers naar strategische partners met andere (waarde)risicoprofielen. Wat is hiervan de impact op hun businessmodel?

Drie sprekers
Het thema werd belicht door drie deskundige sprekers uit het Nederlandse en Angelsaksische vastgoedonderzoek en -consultancy. Er werd dit keer geen paneldiscussie gehouden, maar een doorlopende discussie tussen zaal en sprekers, geleid door dagvoorzitter Michel Knoppel. 

Algemene ledenvergadering VOGON
Leden waren al om 12.00 uur welkom tijdens de algemene ledenvergadering van de VOGON.

Bekijk hier een sfeerimpressie van de VOGON-ledenvergadering én de studiemiddag ‘Vastgoed als Dienst’.

Sprekers
Bente Spigt 
Relatiemanager van Het Nieuwe Instituut gaf een korte toelichting op Het Nieuwe Instituut en zijn doelstellingen en activiteiten.

Beluister hier haar voordracht.

Dr. Michel Knoppel is research fellow aan de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), waar hij ook doceert in de richting International Economics & Housing Markets. Daarnaast is hij docent International Economics aan de Hogeschool van Amsterdam. Michel is redactielid van het VOGON-tijdschrift Real Estate Research Quarterly.

Beluister hier zijn inleiding op het onderwerp.

Jos Sentel heeft sinds 1992 vanuit verschillende perspectieven (onderzoek/Kolpron, projectontwikkeling/ING Real Estate, consultancy/ThirdPlace en investment management/Syntrus Achmea) gewerkt aan talloze en gevarieerde vastgoedvraagstukken. Zijn deskundigheid spitst zich toe op het ontwikkelen van toekomstgerichte visies en concepten voor gebouwen en gebieden, gebaseerd op brede marktinzichten en relevante (maatschappelijke) trends en ontwikkelingen.

In zijn inleiding werkte hij het (waarden-)perspectief van de eindgebruiker van vastgoed uit. Welke mogelijkheden kent living-as-a-service en wat betekent dit concept voor ontwikkelaars en beleggers? Daarbij zoekt hij de spanningen op met betrekking tot de gebruikerswensen qua services en wat heeft de gebruiker over voor dit concept? Welke belemmeringen zijn er in de sfeer van dienstverlening, rendement en de capabilities van vastgoed? Wat zijn de randvoorwaarden voor succes en op welke uitdagingen moet de vastgoedsector daarbij een antwoord formuleren?

Beluister hier zijn betoog.

Dr. Marco Macagnano is consultant en adviseur in vastgoed en de gebouwde omgeving. Met een lange ervaring in architectuur, waarin hij promoveerde, smartbuildingsdesign en ontwikkeling en verduurzaming. Bij Deloitte Consulting is hij digital real estate leader Canada. Marco is pionier bij het vinden van nieuwe, innovatieve wegen voor eigenaren en gebruikers om monetaire en strategische vastgoedwaarde te creëren. Hij transformeert daarbij traditionele oplossingen naar real-estate-as-a-service-concepten. In 2018 won Macagnano de ‘Building Design + Construction’s Global 40 Under 40 Award’ in de categorie Architecture, Engineering and Construction.

In zijn presentatie via beeldverbinding vanuit Canada ging Macagnano in op de fundamentele verandering die vastgoed ondergaat door digitalisering en smart building-oplossingen binnen de context van real-estate-as-a-service-concepten. Deze aanpassingen zijn nodig in de post-pandemische vastgoedwereld waarin vastgoedgebruikers zich steeds meer zullen afvragen wat vastgoed hen brengt en oplevert. Steeds meer zal behoefte ontstaan aan vastgoed-op-afroep, maatwerk, schaalbaarheid en dienstverlening. Wat is Real Estate as a Service en wat is de impact daarvan op strategie en organisatorische performance?

Klik hier om zijn presentatie te beluisteren.

Michael Kloppenburg is senior consultant bij Avison Young’s Flexible Office Solutions. Daar adviseert hij gebruikers en beheerders die binnen dit domein actief zijn. Ook leidt hij de activiteiten gericht op dienstverlening aan beleggers, met een focus op grote haalbaarheids-, research- en productontwikkelingsprojecten, verkoop en marketing, in de grote kantorenmarkten binnen de Verenigde Staten en Canada. Hiervoor werkte hij in het brede spectrum van portefeuillemanagement, beheer en acquisitie bij de Amerikaanse coworking-leider Carr Companies.

Kloppenburg introduceerde zichzelf en zijn activiteiten. Hij gaf zijn visie op wat Real Estate as a Service is, gebaseerd op zijn ervaringen. Hij richtte zich daarbij op huidige en toekomstige trends in Real Estate as a Service en op co-workingmodellen. Ook ging hij in op de impact van Covid-19 op de ontwikkeling van het concept Real Estate as a Service. Helaas is van zijn voordracht geen geluidsopname beschikbaar.