Symposium 2021: Vastgoed en een Gezonde Leef- en Werkomgeving

Op vrijdagmiddag 19 maart 2021 vindt het uitgestelde jaarlijkse symposium van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) plaats. Het symposium zal digitaal worden gehouden. Het programma vindt u hieronder.

Het symposium staat in het teken van “Vastgoed in een gezonde werk- en leefomgeving”. Een bewust gekozen thematiek in het licht van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. En met een specifieke focus op de nabije toekomst, waarin wij fundamentele gevolgen voor het vastgoeddomein verwachten. U kunt zich hier aanmelden.

Wederom hebben we voor het symposium een boeiende mix van sprekers, panelleden en een dagvoorzitter bereid gevonden een bijdrage te leveren. Zij zijn verbonden aan universiteiten, bedrijfsleven, adviesbureaus en advocatenkantoren. Zij zullen met u inzichten delen over o.a. de gevolgen van trends in het denken, zeker nu in de context van de Corona-crisis, over een gezonde werk- en leefomgeving voor vastgoed, vastgoed-economie en de samenleving. In dezelfde context komen ook de gevolgen aan de orde voor het concept van de “nieuwe gezonde woonwijk” als product van nieuwe – post-Corona – gebiedsontwikkeling. Ook zal worden ingegaan op gevolgen en trends van de post-Corona economie voor het technisch, economisch en sociaal functioneren van vastgoed.

Het programma van het symposium is hieronder weergegeven. Om het programma van een keuze-element te voorzien en het digitaal (dus snel) geschikt te maken, en tevens aanzienlijk te verkorten, is bij de presentaties gekozen voor twee parallelle sessies. U kunt thuis uw keuze maken voor een voorkeursspreker, maar kiezen om tussen parallelle sessies te switchen. Tevens zal gezorgd worden voor een communicatiefunctie om vragen te stellen aan de sprekers. Ook tijdens de paneldiscussie zal deze functionaliteit beschikbaar zijn. 

Het symposium zal live worden gestreamd vanuit de Amsterdam School of Real Estate. Deelnemers zijn dus thuis of op kantoor. Informatie over de wijze van aanmelding voor dit digitale symposium is opgenomen aan het eind van deze uitnodiging. Deelnemers ontvangen bijtijds informatie over het definitieve doorgaan van het symposium, de digitale verbinding met het symposium, over de switchmogelijkheden tijdens de fase van presentaties, en over het kunnen stellen van vragen. 

Graag zou de organisatie van het symposium jullie willen verwelkomen op dit symposium. Digitaal dus. Aanmelden kan hier.
De Activiteitencommissie van de VOGON

 

Programma 

Tijd

Programma

13:00 - 13:10

Introductie sprekers en thema's
(dagvoorzitter Taco van Hoek[1])

 

 

13:10 - 13:35

Sessie 1a - Maarten Donkers
De toekomstbestendigheid van vastgoed in de context van een gezonde samenleving en economie

Sessie 1b - Mark Kuijpers
De nieuwe, gezonde woonwijk als product van nieuwe post-Corona gebiedsontwikkeling

 

 

13:35 - 14:00

Sessie 2a - Rianne Appel
De fysieke kantooromgeving als gezonde werkomgeving

Sessie 2b - Alexandra Jurgens-Boot
Weer veilig en gezond gebruik maken van gebouwen en de openbare ruimte

 

 

14:00 - 14:10

Bekendmaking winnaar(s) VOGON Award 2020
(Arno van der Vlist)

 

 

14:10 - 14:40

Paneldiscussie met de sprekers, Jeroen Jansen en Edwin Buitelaar onder leiding van Taco van Hoek

 14.40 - 14.50

Slot- Dankwoord
(VOGON voorzitter Cor Worms) 

 

Dagvoorzitter

Taco van Hoek

Dagvoorzitter Taco van Hoek is sinds 2006 gezaghebbend Directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Daarvoor was hij verbonden aan het Centraal Planbureau en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.Sprekers

Maarten Donkers

Maarten Donkers is hoofd Portefeuillestrategie en Research bij Rabobank Real Estate Finance. Na zijn studie Algemene Economie heeft hij zich sinds 1995 gespecialiseerd in vastgoedonderzoek bij diverse adviesorganisaties en bij FGH Bank. Naast zijn werk is Maarten Donkers gastdocent bij de Amsterdam School of Real Estate en de Vastgoed Business School. Verder schrijft hij regelmatig columns voor Vastgoedmarkt en is bestuurslid bij VOGON.

De gevolgen van Corona voor de langere termijn zijn nog niet helemaal duidelijk, maar de impact op hoe we de samenleving inrichten en wat dit betekent voor vastgoedgebruik zorgen voor nieuwe, interessante vraagstukken. Gezondheid staat daarbij centraler dan ooit. Waarbij het niet alleen gaat om de gezondheid in gebouwen, maar ook hoe een gezonde vastgoedmarkt bij kan dragen aan bredere maatschappelijke veranderingen. Wat maakt vastgoed het komende decennium toekomstbestendig?

 

Rianne Appel-Meulenbroek

Rianne Appel-Meulenbroek is universitair hoofddocent Corporate Real Estate & Workplaces bij de Bouwkunde faculteit aan de TU Eindhoven. Haar onderzoek focust op hoe werkomgevingen hun gebruikers beter kunnen ondersteunen, zowel qua gezondheid als qua werkprocessen als communicatie en concentratie. Zij benadert vraagstellingen altijd trans disciplinair om de gehele breedte te kunnen modelleren.

Er is veel aandacht voor de gezonde werkomgeving, maar meer voor de fysieke dan de mentale gezondheid. Wat betekent mentale gezondheid in de context van het kantoor? En hoe wordt dit beïnvloed door de fysieke kantooromgeving? Rianne laat diverse wetenschappelijke onderzoeken aan de TU/e de revue passeren, om antwoord op deze vragen te geven.

 

Mark Kuijpers

Mark is sinds 2017 Managing Director van de Nederlandse vestiging van de internationale vastgoedontwikkelaar en –beheerder Greystar. Een grote mondiale ontwikkelaar en beheerder, met name van woningportefeuilles. Eerder was hij werkzaam bij Fakton, waar hij betrokken was bij grote, stedelijke gebieds-ontwikkelingen en verantwoordelijk was voor de Divisie Development Services. Op de terreinen van project- en gebiedsontwikkeling is hij ook actief geweest bij Blauwhoed, als Directeur Projectontwikkeling.

Mark zal in zijn presentatie ingaan op het dilemma waar steden voor staan. Steden leefbaarder, duurzamer en groener maken, terwijl we tegelijkertijd ook zorgen voor het realiseren van veel meer huurwoningen in steden. Hij deelt met u zijn visie op gezonde en toekomstbestendige stedenbouw met een hoge biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Mark zal dit illustreren met innovatieve, creatieve en duurzame ontwikkelingen in de nieuwe stadswijk Merwedekanaalzone te Utrecht. Greystar gaat hier een bijzonder woningconcept ontwikkelen, dat met name gericht zal zijn op starters en jongeren.

 

Alexandra Jurgens-Boot  

Alexandra is sinds 1989 advocaat. Als advocaat is zij gespecialiseerd in de sectoren bouw en vastgoed, aanbesteding, energie-milieu en zorg. Verder is zij algemeen directeur en oprichter van het Blue Building Institute.

Hoe kan de bebouwde omgeving bijdragen aan de gezondheid van de gebruiker? Hoe stimuleer en meet je well-being & productiviteit? Wat betekent dat voor de waarde van het vastgoed? In het licht van de –voorlopig blijvende- effecten van de Corona pandemie speelt de vraag bij velen hoe er veilig en gezond weer gebruik kan worden gemaakt van gebouwen en de openbare ruimte (bijvoorbeeld kantoren, scholen en stadions). Blue Building Institute is een kennisinstituut en netwerkorganisatie. Primair doel van het Instituut is het bevorderen van menselijke duurzaamheid door middel van de gebouwde omgeving. De huidige pandemie toont aan dat nieuwe samenwerkingen noodzakelijk zijn en kennis is key. Alexandra zal ingaan op de opmars van internationale standaarden zoals de Well Building Standard en de Health Safety Rating wereldwijd en in Nederland. 

 

Panelleden

Panellid Jeroen Jansen is Manager Research bij Bouwinvest en lid van de Advisory Board van RICS in Nederland. Voordien was hij, steeds in een research-functie, werkzaam bij Savills, Vesteda en Ahold Real Estate.   

Panellid Edwin Buitelaar is werkzaam als senior onderzoeker en programmaleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en Research Fellow bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Voordien werkte hij als onderzoeker en docent bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

[1] Vanwege de opzet van parallelle sessies zal Tjeerd Tromp, medeorganisator van het symposium en Asset & Portfolio Manager Rabobank Real Estate Finance, tijdens de sessies optreden als tweede dagvoorzitter.


Meer informatie

  • Thema Vastgoed en een Gezonde Leef- en Werkomgeving
  • Locatie Online
  • Datum 19-03-2021
  • Tijdstip Middag
  • Prijs ntb