woensdag 23 januari 2019 12:54

Studiemiddag Wonen in 2040, een verslag

Op de VOGON-studiemiddag van donderdag 7 maart stond de woningmarkt van 2040 centraal. Om een beeld te vormen van de woongebieden van de toekomst werden de deelnemers door onze host Amvest uitgenodigd bij het transformatiegebied Cruquius-eiland in Amsterdam Oost. Voordat drie experts hun visie gaven op dit zeer relevante thema, werden de deelnemers rondgeleid over deze voormalige industriële zone die volledig getransformeerd is naar een nieuw en levendig woon- en werkgebied.

Weer aangekomen op de bovenste etage van het hoofdkantoor van onze gastheer trapt de eerste spreker af. Met uitzicht over de zojuist geïnspecteerde woninglocatie brengt Corine Huisman (Centraal Bureau voor de Statistiek) de deelnemers de beginselen van de bevolkings- en huishoudensprognoses bij. Ze legt uit hoe de prognoses tot stand komen, welke methoden er worden gehanteerd en hoe die geïnterpreteerd moeten worden. Het belangrijkste fundament onder de toekomstige woningbehoefte, de demografie, is daarmee gelegd. Vervolgens neemt Edwin Buitelaar (PBL/UU) het stokje over, hij ziet als oorzaak van de achterblijvende productie de enorme prijsinelasticiteit van wonen; hogere verkooppprijzen betekenen niet of nauwelijks extra aanbod. Daarbij is post-crisis het aantal vakmensen in de bouw fors gedaald en zijn productiekosten flink gestegen.

Ten slotte schetst Peter Boelhouwer (TU Delft) het probleem van betaalbaarheid voor de bijna miljoen (door)starters met een modaal inkomen of daar net boven. Ze verdienen daarmee te veel voor de sociale huursector, maar tegelijkertijd is de hypotheek die ze kunnen krijgen nog veel te laag voor het kopen van een gemiddelde woning. Volgens Boelhouwer is de (Rijks)overheid aan zet; de programmatische ruimte moet fors vergroot worden, stimuleringsgeld à la IVS-gelden moet beschikbaar komen en OV-knooppunten moeten veel beter benut worden. 

De sprekers op deze studiemiddag werden allen geïntroduceerd door Bart Louw (Amvest). Na afloop van de presentaties werden alle deelnemers gastvrij onthaald in de brasserie op de begane grond voor een afsluitende borrel.  

  

 

Gepubliceerd in Events