maandag 09 augustus 2021 09:58

Symposium - 30 jaar lustrum VOGON

Dit event is mede mogelijk gemaakt door Bouwinvest Real Estate Investors.

Op 12 november as. zal de VOGON het jaarlijkse symposium weer in fysieke vorm houden. Het symposium zal mede in het teken staan van het 30 jaar lustrum van onze vereniging. De thematiek van het symposium heeft ditmaal een voornamelijk praktische insteek: het bespreken van oplossingen voor de werkelijke knel-, pijn- en zorgpunten van de Nederlandse woningmarkt. Misschien wel de grootste maatschappelijke problematiek van de laatste 10 jaar en nog vele komende jaren.

Gezaghebbende sprekers zullen, onder leiding van de erkende woningmarkt-autoriteit Prof. Dr. Peter Boelhouwer, hun authentieke visie op, en vooral hun oplossingen voor, deze problematiek geven - gevolgd door een gesprek tussen Peter Boelhouwer, (em.) hoogleraar Johan Conijn en vertegenwoordigers van het Centraal Planbureau.

De ernstige problematiek op de Nederlandse woningmarkt, met weinig uitzicht op een positieve doorbraak van enige betekenis, wordt al lang gekenmerkt door een groot en groeiend vraagoverschot. Vanuit de vraagzijde wordt dit overschot gestuwd door o.a. historisch lage rentes en hoge interesse van internationale beleggers. Daartegenover blijkt de ontwikkeling van het aanbod verre van toereikend. Een belangrijke oorzaak voor het achterblijven van het aanbod, in met name stedelijke locaties, is de onvoldoende voortgang in innovatieve en oplossingsgerichte concept-, gebieds-, stads- en wijkontwikkeling. Aan de orde komen innovatieve en realiseerbare oplossingen, om op korte termijn het woningaanbod te laten groeien.
De huurwoningmarkt is al jaren de grootste vastgoed beleggingscategorie voor Nederlandse institutionele beleggers. Met name middenhuurwoningen in stedelijke gebieden zijn een gewild beleggingsproduct. Institutionele partijen zijn bereid om verder te investeren in nieuwbouw en bestaande huurwoningen, maar ervaren meer barrières dan voorheen op gebieden als projectontwikkeling en afstemming met overheden.

Gepubliceerd in Events

Woningmarkt special

Gepubliceerd in jaargang 18, 2019