VOGON in tijden van Corona

Beste VOGON-leden,
 
We hopen dat het jullie goed gaat in deze bijzondere tijd, allereerst natuurlijk wat betreft uw gezondheid en die van uw gezin en familie. Maar ook zakelijk hopen we dat de Coronacrisis uw bedrijf niet te hard treft. Ook de vastgoedsector zal niet aan de gevolgen ontkomen. We beseffen ons ten volle dat de Coronacrisis, en de inzet van velen om hiermee om te gaan, veel en veel belangrijker zijn dan de VOGON. Toch wil het bestuur jullie toch kort op de hoogte stellen van hoe het de VOGON vergaat in deze kwetsbare tijden.
 
Vanzelfsprekend hebben wij de eerste twee, reeds volledig voorbereidde, studiemiddagen in maart en mei dit jaar moeten uitstellen. De jaarvergadering, die vanaf dit jaar in het voorjaar zal plaatsvinden en dus niet meer in november, zal evenwel doorgang moeten vinden vanwege een aantal belangrijke besluitvormingspunten. Noodgedwongen zal deze ledenvergadering digitaal plaatsvinden. De agendapunten zijn als volgt:
 
1.       Wijziging statuten
2.       Jaarrekening 2019 verkort
3.       Begroting 2020
4.       Benoeming bestuursleden
 
Deze week ontvangen VOGON-leden de bijbehorende stukken voor de ledenvergadering. Het verzoek is uiterlijk 29 mei 2020 te reageren op de in deze stukken geformuleerde besluitvormingspunten.
 
Ondanks de fysieke beperkingen die de crisis ons oplegt, vinden ook andere organisatorische en bestuurlijke acties gewoon doorgang, zij het hier en daar met vertraging. Bestuur, redactievergadering, kascommissie en activiteitencommissie zijn kortgeleden digitaal bijeengekomen. En ook onze Real Estate Research Quarterly wordt binnenkort uitgebracht, zowel fysiek als online. Ook is er al veel overleg binnen de VOGON over gevolgen van de versoepeling van de Corona maatregelen. We hopen dat hierdoor het talent seminar in september 2020 en ons symposium in november 2020 in fysieke vorm kunnen doorgaan.
 
Wij zullen jullie op de hoogte houden van meer definitieve plannen.
 
Met vriendelijke groet,
 
het bestuur van de VOGON