De VOGON richt zich op uitwisseling, bundeling en versterking van vastgoedinformatie en van de resultaten van vastgoedonderzoek; alle met een theoretische, maar vooral ook praktisch-wetenschappelijke invalshoek. Daartoe stimuleert de VOGON het creëren van netwerken van vastgoedprofessionals. Zij rekent het tot haar opdracht om de kennis van de economische, sociologische, bestuurskundige, financiële, ruimtelijke en juridische aspecten van vastgoed te verbreden en te verdiepen.
 
Het bestuur van de VOGON wil graag weten hoe leden en vakgenoten de specifieke producten en diensten van onze vereniging waarderen. Zo biedt de VOGON haar leden momenteel actuele symposia, studiemiddagen, de Real Estate Research Quarterly, het talent seminar, een beurs ter dekking van onderzoekskosten, promovendi bijeenkomsten en een netwerk van onderzoekers in praktijk en wetenschap. Daarbij past de VOGON moderne, interactieve communicatiemiddelen toe. Zoals een up-to-date website, waarop de online versie van de Real Estate Research Quarterly toegankelijk is en een Nieuwsbrief.
 
Echter rijst de vraag: zijn er verbeteringen mogelijk om onze leden en potentiële leden zo mogelijk nog beter te bedienen? De VOGON waardeert het zeer als u hiertoe zou willen deelnemen aan de VOGON 2020 Enquête.
 
Het (anoniem) invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De vragenlijst vindt u hier