In samenspraak met Bouwinvest Real Estate Investors heeft de VOGON vastgesteld dat het jaarlijkse symposium, met het wel erg treffende onderwerp “Vastgoed en een gezonde leef- en werkomgeving”, op 27 november as. geen doorgang kan vinden. Bouwinvest zou, met dank, de facilitator en locatiesponsor van dit symposium zijn van het Olympisch Stadion te Amsterdam. De inmiddels steeds kritieker ontwikkelingen rond de verspreiding van COVID-19 en de aangescherpte overheidsmaatregelen en -richtlijnen zijn meer dan voldoende aanleiding het symposium voor onbepaalde tijd uit te stellen. Daarbij volgen de VOGON en Bouwinvest niet alleen de strekking van die maatregelen en richtlijnen maar vooral ook de betekenis en de grote zorg die daarin besloten liggen. De Activiteitencommissie zal nog deze week een aanvang nemen met het organiseren van het op enig moment alsnog te houden symposium. In welke vorm dan ook: fysiek, digitaal, dan wel een combinatie daarvan. Wij hopen en verwachten dat allen die actief bij het symposium betrokkenen waren ook dan weer hun medewerking zullen verlenen. En bedanken hen nu alvast voor hun enthousiaste medewerking.
 
U hoort van ons. Blijf gezond en houd afstand!
 
Het bestuur en de Activiteitencommissie van de VOGON
 
--------
 
 
Op vrijdagmiddag 27 november as. vindt het jaarlijks symposium van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland plaats. In het Olympisch Stadion te Amsterdam. Het symposium zal op bescheiden wijze en met beperkte deelname fysiek kunnen worden gehouden. Uiteraard voor zover de dan geldende voorschriften in het kader van de anti-COVID-19 richtlijnen en voorschriften dat zullen toelaten. De VOGON zal daar vanzelfsprekend strikt rekening mee houden.

Het symposium staat dit jaar in het teken van “Vastgoed in een gezonde werk- en leefomgeving”. Een bewust gekozen thematiek in het licht van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. En met een specifieke focus op de (reeds) nabije toekomst als het gaat om de bijbehorende fundamentele gevolgen voor het vastgoeddomein.

Wederom hebben we voor het symposium een boeiende mix van sprekers, panelleden en dagvoorzitter bereid gevonden een bijdrage te leveren. Zij zijn verbonden aan universiteiten, bedrijfsleven, advies- en planbureaus. Zij zullen met u inzichten delen over o.a. de gevolgen van trends in het denken, zeker nu in de context van de Corona-crisis, over een gezonde werk- en leefomgeving voor vastgoed, vastgoed-economie en de samenleving. In dezelfde context komen ook de gevolgen aan de orde voor het concept van de “nieuwe gezonde woonwijk” als product van nieuwe – post-Corona – gebiedsontwikkeling. Ook zal worden ingegaan op de gevolgen en nieuwste trends van de nieuwe gezonde, post-Corona, economie voor het technisch, economisch en sociaal functioneren van vastgoed.
 
Het symposium zal plaatsvinden in de “1928 Olympic Room” van het indrukwekkend gerenoveerde Olympisch Stadion complex in Amsterdam. Onze symposiumlocatie is beschikbaar gesteld door Bouwinvest Real Estate Investors, waarvoor veel dank. 

Informatie over de wijze van aanmelding is hieronder opgenomen.
 
Programma

13:00 – 13:20 Inloop en ontvangst 
13:20 – 13:30 Welkomstwoord (Dick van Hal - CEO Bouwinvest)
13:30 – 13:45 Introductie sprekers en thema’s door de dagvoorzitter (Taco van Hoek)
13:45 – 14:20 De toekomstbestendigheid van vastgoed in de context van een gezonde samenleving en economie (Maarten Donkers)
14:20 – 14:55 De fysieke kantooromgeving als gezonde werkomgeving (Rianne Appel - Meulenbroek)
14:55 – 15:10 Bekendmaking winnaar(s) VOGON Award 2020 (Arno van der Vlist - Juryvoorzitter, hoogleraar RUG)
15:10 – 15:30 Pauze 
15:30 – 16:05 De nieuwe, gezonde woonwijk als product van nieuwe post-Corona gebiedsontwikkeling (Mark Kuijpers)
16.05 – 16:40 Vastgoed en menselijke duurzaamheid (Alexandra Jurgens - Boot)
16:40 – 17:25 Paneldiscussie o.l.v. dagvoorzitter (met Marleen Bosma - Verhaegh en Edwin Buitelaar)
17:25 – 17:30 Kort slot- en dankwoord (Cor Worms - voorzitter VOGON)
17:30 – 18:00 “Corona-proof” hapje en drankje 

Dagvoorzitter Taco van Hoek

Taco is sinds 2006 gezaghebbend Directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. Daarvoor   was hij verbonden aan het Centraal Planbureau (als Onderdirecteur) en aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
 
Sprekers
 
Maarten Donkers
Maarten Donkers is hoofd Portefeuillestrategie en Research bij Rabobank Real Estate Hij heeft zich sinds 1995 gespecialiseerd in vastgoedonderzoek bij diverse adviesorganisaties en bij FGH Bank. Naast zijn werk is Maarten Donkers gastdocent bij de Amsterdam School of Real Estate en de Vastgoed Business School. Verder schrijft hij regelmatig columns voor Vastgoedmarkt en is bestuurslid van de VOGON.
De gevolgen van Corona voor de langere termijn zijn nog niet helemaal duidelijk, maar de impact op hoe we de samenleving inrichten en wat dit betekent voor vastgoedgebruik zorgen voor nieuwe, interessante vraagstukken. Gezondheid staat daarbij centraler dan ooit. Waarbij het niet alleen gaat om de gezondheid in gebouwen, maar ook hoe een gezonde vastgoedmarkt bij kan dragen aan bredere maatschappelijke veranderingen. Wat maakt vastgoed het komende decennium toekomstbestendig? Maarten gaat met u op deze vragen in.

Rianne Appel-Meulenbroek
Rianne Appel-Meulenbroek is universitair hoofddocent Corporate Real Estate & Workplaces bij de Bouwkundefaculteit aan de TU Eindhoven. Haar onderzoek focust op hoe werkomgevingen hun gebruikers beter kunnen ondersteunen, zowel qua gezondheid als qua werkprocessen en communicatie en concentratie. Zij benadert vraagstellingen altijd trans-disciplinair; teneinde de gehele breedte van het onderzoekveld in haar modelleringen te betrekken. Er is veel aandacht voor de gezonde werkomgeving, maar meer voor de fysieke dan voor de mentale gezondheid. Wat betekent mentale gezondheid in de context van het kantoor? En hoe wordt dit beïnvloed door de fysieke kantooromgeving? Rianne laat diverse wetenschappelijke onderzoeken aan de TU/e de revue passeren, om antwoord op deze vragen te geven.

Mark Kuijpers
Mark is sinds 2017 Managing Director van de Nederlandse vestiging van de internationale vastgoedontwikkelaar en –beheerder Greystar. Een grote mondiale ontwikkelaar en beheer, m.n. ook van woningportefeuilles. Eerder was hij werkzaam bij Fakton,  alwaar hij betrokken was bij grote, stedelijke gebiedsontwikkelingen en verantwoordelijk was voor de Divisie Development Services. Op de terreinen van project- en gebiedsontwikkeling is hij ook actief geweest bij Blauwhoed, als Directeur Projectontwikkeling.
Mark zal in zijn presentatie ingaan op het dilemma waar steden voor staan. Steden leefbaarder, duurzamer en groener maken, terwijl we tegelijkertijd ook zorgen voor het realiseren van veel meer huurwoningen in steden. Hij deelt met u zijn visie op gezonde en toekomstbestendige stedenbouw met een hoge biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Mark zal dit illustreren met innovatieve, creatieve en duurzame ontwikkelingen in de nieuwe stadswijk Merwedekanaalzone te Utrecht. Alwaar Greystar een bijzonder woningconcept gaat ontwikkelen, dat met name gericht zal zijn op starters en jongeren. 
 
Alexandra Jurgens-Boot
Alexandra is sinds 1989 advocaat. Als advocaat is zij gespecialiseerd in  de sectoren bouw en vastgoed, aanbesteding, energie-milieu en zorg. Verder is zij algemeen directeur van het Blue Building Institute. Primair doel van het Instituut is het bevorderen van menselijke duurzaamheid door middel van de gebouwde omgeving.
In het licht van de –voorlopig blijvende- effecten van de Corona pandemie speelt de vraag bij velen hoe er veilig en gezond gebruik kan worden gemaakt van gebouwen (bijvoorbeeld kantoren en scholen). Alexandra zal ingaan in op de WELL Health-Safety Rating. Het is een wetenschappelijk onderzochte, op bewijzen gebaseerde en door derden geverifieerde rating, die zich richt op operationeel beleid en onderhouds-protocollen om een gebouw geschikt te maken voor post- COVID-19. De Health-Safety rating is  een betrouwbaarheidsstempel dat aangeeft dat er maatregelen zijn getroffen voor de gezondheid en veiligheid van mensen in de gebouwde omgeving.
 
Panelleden       
 
Marleen Bosma - Verhaegh is Head of Research & Strategic Advisory van Bouwinvest. Daarvoor was zij in diverse functies werkzaam bij o.a. Blue Sky Group en Syntrus Achmea Real Estate & Finance.  
 
Edwin Buitelaar is werkzaam als senior onderzoeker en programmaleider bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en Research Fellow bij de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Voordien werkte hij als onderzoeker en docent bij de Radboud Universiteit Nijmegen.
 
Aanmelding en kosten
U kunt zich aanmelden door het bijgevoegde aanmeldingsformulier per e-mail te sturen aan Sandy Snoeren Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de VOGON website www.vogon.nl alwaar u ook nadere informatie over de doelstellingen en activiteiten van de VOGON kunt aantreffen.
Voor nadere inlichtingen over het symposium kunt u zich eveneens wenden tot Sandy Snoeren. U wordt aangemoedigd zich op deze wijze aan te melden voor dit ongetwijfeld boeiende symposium. Aanmelden is overigens ook noodzakelijk, gezien de beperkte capaciteit vanwege Corona-beperkingen, de catering en de logistiek in en om het gebouw.
 
Bereikbaarheid
De meest nabije parkeergarage bij het Olympisch Stadion is gelegen onder het stadion, te bereiken aan de zijkant daarvan. Het metrostation Amsterdam Amstelveenseweg ligt op loopafstand. Zo ook de dichtstbijzijnde tramhaltes.