VOGON-Symposium 2024: ‘Vooruitzichten voor kantoren en bedrijventerreinen’

De vooruitzichten voor kantoren en die voor bedrijventerreinen kunnen niet verder uit elkaar liggen.

Het gebruik van kantoorruimte verandert door het hybride werken. Tegelijkertijd verhoogt de opgelopen rente de financieringslasten en maakt het alternatieve beleggingen aantrekkelijk. Kortom, voor de markt dreigt krimp en prijsdaling.

Tegelijkertijd overtreft op bedrijventerreinen de vraag juist het aanbod. De leegstand van vastgoed is er historisch laag. Op bedrijventerreinen wordt meer met eigen vermogen geïnvesteerd waardoor de hogere rente minder pijn doet. Er is behoefte aan groei.

Tijdens het jaarlijkse VOGON symposium gaan we in op de huidige marktsituatie en verwachte trends aan de hand van de actuele cijfers en toegepast onderzoek.

Dat doen we bij én met experts van het Centraal Bureau voor de Statistiek en enkele gerenommeerde (academische) onderzoekers uit ons vakgebied.

We nodigen u uit om de middag van dinsdag 7 mei 2024 alvast in uw agenda te reserveren. Zodra het definitieve programma bekend is, volgt nadere informatie in de nieuwsbrief en op deze website. Hier vindt u het aanmeldformulier voor dit symposium.

Voorafgaand aan het symposium wordt om 12.00 uur de algemene ledenvergadering gehouden. Ook wordt traditiegetrouw de VOGON-research award uitgereikt.

VOGON-leden betalen 100 euro, niet-leden 225 euro (inclusief een individueel lidmaatschap van een jaar) en introducés krijgen een eenmalige korting van 50%. Alle prijzen zijn exclusief btw.