VOGON-symposium op 17 november 2022

Logistiek vastgoed en verdozing: hoe nu verder?
Het thema van het jaarlijkse VOGON-symposium is de ruimtelijke inpassing van logistiek vastgoed. Na jaren van ongebreidelde groei, dringt de vraag zich op: hoe nu verder? Verschillende logistieke experts geven hun visie op dit actuele thema.

Duizelingwekkende groei in logistiek
De logistieke sector is de afgelopen jaren met een duizelingwekkend tempo gegroeid. Begin 2022 had de voorraad Nederlands logistiek vastgoed een omvang van maar liefst 41,5 miljoen m2. Beleggers investeerden in het eerste half jaar van 2022 3 miljard euro in het vastgoed en in diezelfde periode namen logistieke dienstverleners in totaal ruim 2,2 miljoen m2 in gebruik. Het grote economische belang van de sector blijkt uit het feit dat de bedrijfstak 4,3% bijdraagt aan de totale Nederlandse economie. Deze volwassen sector legt echter een groot beslag op de beschikbare ruimte in Nederland.

Verdoost Nederland?
De groeiende vraag naar distributiecentra is duidelijk zichtbaar langs snelwegen en in hotspots. Critici spreken inmiddels al van ‘de verdozing van Nederland’. Het Planbureau voor de Leefomgeving en het College van Rijksadviseurs kwamen daarom met een duidelijk advies: er moet beter worden nagedacht over het bouwen van megadistributiehallen in Nederland.

Het toekomstperspectief
Tijdens het VOGON-symposium bespreken de experts de stand van zaken op de logistieke markt en delen hun toekomstperspectief. De vraag die centraal staat is: hoe kan deze economisch relevante sector goed worden ingepast in het Nederlandse landschap? Tijdens de paneldiscussie en bij de borrel tussen de logistieke hallen van Schiphol Trade Park horen we graag uw conclusie!

Programma
13.30-14.00 uur Ontvangst met koffie en thee
14.00-14.15 uur Opening symposium door dagvoorzitter Cor Worms
14.15-14.30 uur Introductie SADC door Olav Steffers, director International Marketing & Acquisition AAA
14.30-15.00 uur Paul Bleumink – Buck Consultants International
15.00-15.30 uur Merten Nefs – TU Delft/Vereniging Deltametropool
15.30-16.50 uur Pauze
15.50-17.00 uur Paneldiscussie – met Paul Bleumink, Merten Nefs, Eva van der Pluijm-Kok (vice-president Research & Strategy, Prologis) en Ilse Zaal (D66, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Economie) onder leiding van Cor Worms
Vanaf 17.00 uur Borrel

Prijs
VOGON-leden betalen 100 euro, niet-leden 225, introduces krijgen eenmalige 50% korting. Alle prijzen zijn exclusief btw.

Aanmelden?
Dat kan nu al via dit formulier.