Auteursrichtlijnen

Auteursrichtlijnen Real Estate Research Quarterly
(Guidelines in English)

Grondslag
De resultaten van concreet onderzoek liggen ten grondslag aan uw artikel en bevatten goed onderbouwde praktische relevantie voor de vastgoedsector. Het kan zowel gaan om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek als om toegepast wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van onderzoek moeten breed toepasbaar zijn. Onderzoek dat uitsluitend betrekking heeft op individuele locaties of regio’s, past niet in de formule. Daarnaast biedt de redactie ruimte voor opiniërende artikelen. Ook die vinden echter hun basis in onderzoek.

De redactie streeft naar een aantrekkelijke afwisseling van langere en kortere artikelen. De ideale lengte is circa 4.000 woorden. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor artikelen van bijvoorbeeld promovendi met een op onderzoek gebaseerd proefschrift of een onderwerp dat dieper ingaat op een bepaald onderwerp. 

Opbouw
Een artikel is bij voorkeur als volgt opgebouwd:
- een korte, prikkelende inleiding met de belangrijkste conclusies (circa 75 woorden)
- een beschrijving van het onderzoek, met accenten op:
* de wetenschappelijke betekenis van het onderzoek,
* de belangrijkste conclusies
* de betekenis van de onderzoeksresultaten voor de vastgoedpraktijk
- een korte beschrijving van de onderzoeksmethodiek.
Het verdient aanbeveling te vermelden op welke manier geïnteresseerde lezers kennis kunnen nemen van de onderzoeksresultaten.
Auteurs dienen (een selectie van) hun bronnen op te nemen.

Procedure
De redactie stelt het op prijs wanneer auteurs een outline van hun voorgenomen artikel toezenden. Op basis hiervan kan de redactie beoordelen of een uitwerking tot een volledig artikel zinvol is. Artikelen worden beoordeeld door een vakredacteur en een externe referent. Er is sprake van een tweezijdig blinde beoordeling. Auteurs ontvangen opmerkingen via de vakredacteur waarna aanpassingen kunnen plaatsvinden.
Door het artikel aan te bieden aan Real Estate Research Quarterly verklaart de auteur dat hetzelfde niet tegelijkertijd elders ter publicatie wordt aangeboden. De uiteindelijke beslissing tot plaatsing wordt genomen door de redactie. De redactie kan altijd een artikel weigeren of inplannen voor een volgend nummer. De redactie kan een artikel, in overleg met de auteur, inkorten of wijzigen. Veranderingen in de tekst die slechts de leesbaarheid ten goede komen zonder noemenswaardige inhoudelijke gevolgen, kunnen door de redactie zonder overleg met de auteur worden aangebracht.

Wijze van aanleveren
Voor aanlevering gelden de volgende technische richtlijnen:
- artikelen: als MS Word-bestand
- gebruikte illustraties (grafieken, tabellen, stroomschema’s): separaat aanleveren
- de onderliggende data voor grafieken: als separaat MS Excel-bestand (alleen waarden, zonder formules)
- kaartmateriaal: als EPS-bestand (Adobe Illustrator).
- Literatuurverwijzing in APA-stijl (voorbeeld: Garfinkel, A. (1981) Forms of explanation;
rethinking the questions in social theory. New Haven: Yale University Press.)

Voorstellen voor artikelen kunnen digitaal worden aangeleverd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..