Welkom op www.vogon.nl

Achtergrond en doelstellingen

Het onroerend goed onderzoek in Nederland heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkeld. Er is steeds meer goede data om diepgaand onderzoek te doen en het aantal onderzoekers dat zich met onroerend goed bezig houdt is flink gegroeid. Dat geldt ook voor de vertegenwoordiging van Nederlandse onderzoekers bij buitenlandse congressen en in de internationale literatuur.

De Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) is opgericht om de uitwisseling van informatie en onderzoeksresultaten en contacten tussen onderzoekers te bevorderen. De VOGON stimuleert verbreding en verdieping van kennis van economische, sociologische, bestuurskundige, financiƫle, ruimtelijke en juridische aspecten van onroerend goed. Hiertoe organiseert de VOGON studiemiddagen, symposia en discussiebijeenkomsten en ondersteunt de VOGON publicatie van onderzoeksresultaten via onder meer het tijdschrift Real Estate Research Quarterly.