Het jaarlijkse ERES-congres wordt gehouden van 12 tot 15 juli 2023 bij het University College London.

De deadline voor het aanleveren van een abstract is 31 januari 2023 voor (volledige) papers met een referent en 28 februari 2023 voor papers met alleen een abstract. VOGON-leden krijgen 10% korting op de toegang van het congres.

Voor AIO’s is er een scholarship met deadline 30 april 2023.

Ben je benieuwd of het ERES-congres iets voor je is, lees dan hier het verslag van het ERES-congres 2022 in Milaan.

Eén van de belangrijkste thema’s van dit moment is de problematiek op de woningmarkt. De stijging in de huizenprijzen laat record op record zien en vooral starters ervaren grote problemen om passende en betaalbare huisvesting te vinden. Volgens de ramingen moeten er de komende jaren 900.000 woningen worden bijgebouwd om de huidige tekorten op te vangen.

De afgelopen jaren is door betrokken partijen vooral ingezet op het vergroten van het aantal woningbouwplannen. Ook wordt geëxperimenteerd met instrumenten om de realisatie van die plannen te versnellen zoals projectsubsidies en grondbeleid. Toch resteren er nog veel vragen rondom de woningbouwproductie.

Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen de beschikbare capaciteit in harde woningbouwplannen en het aantal woningen dat daadwerkelijk gebouwd wordt? In hoeverre zorgt het planvormingsproces voor vertraging bij woningbouwinitiatieven? Wat zijn andere belemmerende factoren bij de realisatie van die initiatieven? Wanneer is het voor ontwikkelaars aantrekkelijk om te gaan bouwen? Wat zijn effectieve instrumenten om de realisatie van plannen te versnellen? Welke rol kan (actief) grondbeleid in dit verband spelen?

Bijdrage leveren
Auteurs die een bijdrage willen leveren aan het themanummer van Real Estate Research Quarterly over woningbouw kunnen voor 14 februari 2022 een korte opzet van het artikel inzenden. Het definitieve artikel dient uiterlijk 31 maart 2022 binnen te zijn bij de redactie.

Mocht u een artikel insturen met een ander thema, dan kan dat natuurlijk ook. Deze wordt door onze redactie beoordeeld voor één van onze uitgaven in 2022. Wij plaatsen de artikelen ook op de website vogon.nl. Hier vindt u ook de auteursrichtlijnen.

mei 2021 – Real Estate Research Quarterly signaleert nieuwe ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden die relevant zijn voor de vastgoedsector: economie, sociale geografie, bouwkunde, planologie, vastgoedkunde, maar ook bijvoorbeeld bestuurskunde. De uitgave biedt een podium voor onderzoek, analyses en discussies die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vastgoedsector.

Voor de editie begin 2022 roept de redactie auteurs op rond het thema: Nieuwe woonmilieus en woonconcepten

Nederland verandert in hoog tempo. De verstedelijking en verdichting neemt toe, hoogbouw verrijst in de meeste grote steden en er komt steeds meer aandacht voor energetische duurzaamheid en biobased materials, zoals houtbouw. Andere (niet-zelfstandige) woonvormen doen hun intrede, zoals het Friends-concept. Deze gaan steeds vaker gepaard met een bepaalde vorm van community management. Daarnaast staat de betaalbaarheid van woonruimte onder druk en blijft de demografische samenstelling van Nederland de komende decennia veranderen (meer senioren, meer internationale kenniswerkers, meer een- en tweepersoonshuishoudens). Het lijkt er op dat steeds meer woonvormen daar op inspelen, bijvoorbeeld wonen en ouderenzorg.

Tevens is er nog altijd de strijd om de schaarse ruimte. Natuur, landbouw, infrastructuur, zonne- en windparken, wonen en werken. Allemaal claimen ze een deel van de (zeer) beperkte ruimte. Het combineren van deze ruimte vragende functies wordt dan ook vaak gezien als deel van de oplossing, zoals intensieve woon-werk-milieus en boomrijke woontorens. 

De redactie daagt zowel academici als professionals uit de vastgoedsector uit om artikelen in te sturen die passen bij dit onderwerp. Wij verwachten een wetenschappelijk relevant artikel. Wij zoeken best practices van nieuwe woonmilieus en woonconcepten, en onderzoeken die dit onderwerp raken. We vragen nadrukkelijk ook stedenbouwers en architecten om hun bijdrage in te sturen.

Behalve artikelen binnen het thema, is het ook altijd mogelijk om buiten het thema artikelen in te sturen. De bijdrage moet zijn gebaseerd op eigen wetenschappelijk of toegepast onderzoek, of becommentarieert onderzoek van derden.

Auteurs die een bijdrage willen leveren, kunnen een korte opzet van het artikel inzenden. Het definitieve artikel dient uiterlijk eind 2021 binnen te zijn bij de redactie. Mocht u een artikel insturen met een ander thema, dan dat kan natuurlijk ook en wordt het door onze redactie beoordeeld voor een van onze uitgaven in 2021 of 2022.

Correspondentieadres: redactie@vogon.nl.

De auteursrichtlijnen vindt u op deze website www.vogon.nl